Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

På nationsmötet 23.2 lediganslogs följande poster: En post i seniorrådet och två poster i Botta ABs styrelse. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till undertecknad på e-post vn-kurator at helsinki.fi senast 20.3.

Styrelseposterna i restaurangbolaget Botta AB väljs för ett år åt gången. Vasa nations sittande representanter är Jonas Stubb och Jonas Frantz.

Seniorrådets medlemmar väljs för en femårsperiod. Seniorrådet består av nationens inspektor samt fem andra äldre medlemmar. Nationens seniorråd fungerar som rådgivande organ för nationsmötet och rådet har vetorätt i frågor som om detta särskilt är stadgat. Inspektor emeritus Matti Klockars är i tur att avgå och han har meddelat att han inte ställer upp för omval. Matti önskar att yngre förmågor tar över hans plats. Övriga seniorrådsmedlemmar är Jonathan Slotte, John Strömberg, Magnus Öhman, Lisa Back samt nationens inspektor Ilse Julkunen.

Med vänliga hälsningar

Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x