Lediganslående av platser i Fastighets Ab Victoria 4

Vasungar!

Inför nationsmötet 19.5 lediganslår vi två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4. Att posterna lediganslås är normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Valen förrättas på maj nationsmöte torsdagen 19.5 (DL för ansökan: 18.5)

Om FAb Victoria 4

Två platser i Fastighetsbolaget Victoria 4
På nationsmötet 28.4 lediganslogs två styrelseposter i
Fastighetsbolaget Victoria 4. Representanterna väljs för ett år och
att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande. Det är
önskvärt att sökande har god initiativ- och kommunikationsförmåga. De
som väljs förutsätts också ha god kännedom om nationen, dess
uppbyggnad och verksamhet och kan föra nationens talan i styrelsen.
Johan Rabb och Malin Nysand är våra sittande representanter.
Fastighetsbolaget Victoria 4 innefattar 102 studentbostäder på
Busholmen och ägarstrukturen i fastighetsbolaget ser ut som följande:
TF 50%, VN 35% och SSBS 15%.

Ansökan

Skriv en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Camilla Martin senast onsdag 18.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi. Undertecknad svara även på eventuella frågor!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x