Kallelse till mars nationsmöte

Kära vasungar,

Igår skickades kallelsen till mars nationsmöte per e-post till ‘vn-lista’. Om ni vill vara med på Vasa nations e-postlistor hittar ni instruktionerna här.

Jag har äran att kalla er till mars nationsmöte, som hålls torsdagen 15.3.2018 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ dit alla nationsmedlemmar kallas och mötena hålls en gång per månad under terminerna. På nationsmötet ges nationsmedlemmarna tillfälle att påverka och säga sin åsikt om ärenden som rör nationen. Genom att delta i nationsmöten får man snabbt en överblick av nationens verksamhet och därför uppmanas alla aktiva, eller sådana som vill bli aktiva eller på annat sätt är intresserade av verksamheten, att delta.

På mötet kommer vi bland annat att välja representanter till Oy Botta Abs styrelse och till vårt seniorråd. Dessutom kommer vi att dela ut stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken till vasungar som inte hade möjlighet att delta i årsfesten.

Värdinnorna bjuder mötesdeltagarna på mat och kaffe/te. För att underlätta planeringen av maten får gärna ni om ni är medlemmar på Facebook klicka “kommer” på Facebookevenemanget om ni vet att ni deltar i mötet.

Facebookevenemanget hittas här: https://www.facebook.com/events/211452586099815/

Varmt välkomna! Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Om ni har frågor, får ni gärna kontakta undertecknad.

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi
————————————————————————————
VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Mars 2018

Tid: 15.3.2018
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 3 Godkännande av föredragningslistan
§ 4 Godkännande av föregående mötesprotokoll
§ 5 Godkännande av eventuella nya medlemmar
§ 6 Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
– Sommarfestansvarig
§ 7 Val av representanter till Oy Botta Ab:s styrelse
§ 8 Val av representant till seniorrådet
§ 9 Godkännande av årsfestens budgetuppföljning
§ 10 Utdelning av stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken
§ 11 Anmälningsärenden
§ 12 Övriga ärenden
§ 13 Mötets avslutande

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x