Kallelse till februari nationsmöte

Bästa nationsmedlemmar,

Jag hoppas ni deltar i programmet under vår årsfestvecka och att jag får se så många som möjligt av er på årsfesten på lördag. Är ni inte anmälda till själva årsfesten är ni fortfarande varmt välkomna till årsfestens efterfest nu på lördag. På nationens årsdag 26.2 ordnas också en lyxig brunch på nationsvåningen där John Strömberg håller ett anförande om Anders Chydenius och berättar varför Vasa nations årsdag firas just på denna dag.

För att februari inte endast ska bestå utav högtidliga festligheter kallas ni härmed till februari nationsmöte. Februari nationsmöte hålls i Teatern på nationsvåningen om exakt en vecka, torsdag 23.2 kl.18.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om nationsärenden. Deltagarna bjuds på mat och kaffe. Vem som tilldelas nationens stipendier och förtjänsttecken i år tillkännages på årsfesten på lördag, de mottagare som inte finns på plats på lördag ska vara närvarande på nationsmötet på torsdag för att personligen ta emot sina stipendiebrev eller förtjänsttecken.

Föredragningslistan finns till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Februari 2017

Tid: 23.2.2017
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1.       Mötets öppnande
2.       Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3.       Godkännande av föredragningslistan
4.       Godkännande av föregående mötesprotokoll
5.       Eventuella nya medlemmar
6.       Kompletterande val av funktionärer
7.       Utdelade stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken
10.   Lediganslående av poster
12.   Val av representanter till Botta Ab:s bolagsstämma
13.   Val av representanter till Fastighets Ab Artti, Fastighets Ab Osakunta
14.   Val av representanter till NSD:s och SSI:svårmöten
15.   Utdelning av förtjänsttecken och stipendier till de mottagare som inte var på plats på årsfesten
16.   Anmälningsärenden
16.   Övriga ärenden
17.   Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x