Kallelse till april nationsmöte

Kallelse till nationsmöte 27.4. kl 18.00

Vasungar!
Välkomna på april nationsmöte 27.4. kl. 18.00
i Teatern, Tölögatan 3A, 5.vån.
Föredragningslistan finns till påseende nedan.
På mötet bjuds på mat.
Varmt välkomna!

Calle Koskela
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.f

Föredragningslista

Tid: 27.4.2023 kl. 18.00
Plats: Teatern, Tölögatan 3A, 5. våningen
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Val av två rösträknare
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Nya medlemmar
7. Kompletterande val av kommittéer
8. Val av en (1) representant i seniorrådet
9. Lediganslående av en (1) plats i Kilens delegation
10. Fastställande av datum för årsfesten
11. Fastställande av medlemsavgift, läsåret 2023-2024
12. Anmälningsärenden
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande
Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar,
från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! Nationsmöten hålls ungefär en gång i
månaden.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x