Vasa nations stipendier för 2012 lediganslagna

Nationsmötet har 26.1 lediganslagit Vasa nations studie och forskningsstipendier för 2012.

Nationen har två huvudkategorier av stipendiefonder. Alla medlemmar i Vasa nation kan ansöka om studie- eller forskningsstipendium från Vasa nations allmänna fonder. Bland dessa fonder kan nämnas Evert Ekroths minnesfond och Stipendiefonden. Nationsmedlem som valt svenska språket, nordisk filologi eller litteraturhistoria som huvudämne och redan kan uppvisa vissa resultat av sina studier kan ansöka om studie- eller forskningsstipendium ur Erik och Sylvi Feldts stipendiefond.

Forskningsstipendium kan sökas för fortsättningsstudier till licentiat- eller doktorsexamen. Till ansökan om forskningsstipendium bör också biläggas forskningsplan som godkänts av professor eller annan akademisk handledare som ansvarar för forskningen.

Grundreglen är att samma person kan erhålla stipendium endast en gång under sin studietid. Till ansökan bör bifogas kvitto på betald medlemsavgift och studieprestationsutdrag. Bifoga även gärna lista över nationsmeriter. Vid utdelande av stipendium beaktas sökandes studieframgång, sociala situation och nationsaktivitet.

Stipendieansökningarna bör vara nationen tillhanda senast fredag 17 februari 2012 kl 16:00. Ansökningar som inkommit efter detta datum beaktas inte. Ansökningar kan skickas via post på adressen Vasa nation/Stipendienämnden, Tölögatan 3A, 5:e våningen, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet tydligt med “Stipendieansökan”. Mottagare av stipendier tillkännages på årsfesten.

OBS! Ofullständiga ansökningar som saknar bilagor, underskrifter eller annan väsentlig information kommer inte att behandlas av stipendienämnden!

Ansökningsblanketter och annan information om stipendierna hittas på adressen: http://vasa.nation.fi/stipendier

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x