Vasa nation kallar två nya hedersmedlemmar

Till hedersmedlem kan nationen kalla person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt. På nationsmötet 1.12.2016 tog Vasa nations medlemmar beslutet att kalla två av våra mycket meriterade seniormedlemmar till nationens hedersmedlemmar. Enligt nationsmötets beslut kommer Magnus Öhman och Anna-Maja Henriksson att på årsfesten 18.2.2017 tilldelas Vasa nations förtjänsttecken i guld och därmed kallas till hedersmedlemmar vid Vasa nation vid Helsingfors universitet.

 

Magnus Öhman har bland annat varit Vasa nations styrelseordförande år 1973. Han var ordförande för Botta AB 1981-1983 och ordförande för Vasa nations seniorråd 2015. Magnus Öhman har genom sin expertis inom finansrätt varit en pålitlig rådgivare för Vasa nation och husets organisationer. Magnus Öhman var också den som tog oss in i bostadsprojektet Kvarteret Victoria och nu när projektet färdigställts vill vi tacka och uppmärksamma Magnus Öhman för detta genom att kalla honom till hedersmedlem.

Valet av Anna-Maja Henriksson motiveras med att hon synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets tjänst och att hon i sitt arbete visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten. Anna-Maja Henriksson tillbringade många kvällar på nationen under sin studietid. Hon hörde tillsammans med sin goda vän och studiekamrat Agneta Ström till den som samtidigt var aktiva inom sin ämnesförening, det vill säga Codex, och nationen. Anna-Maja studerade målmedvetet och blev i januari 1987 utexaminerad som juris kandidat från Helsingfors universitet. År 1989 auskulterade hon vid Vasa hovrätt och som 25-åring utnämndes Anna-Maja till vicehäradshövding. I mars 2007 blev Anna-Maja Henriksson invald i Finlands riksdag. Utanför riksdagen fungerade Henriksson som ordförande för Svenska Finlands folkting åren 2009-2011. Utöver portföljen som justitieminister fungerade Henriksson också som Ålandsminister mellan åren 2011-2015. Henriksson blev 2015 Svenska riksdagsgruppens ordförande. Den 12.6.2016 valdes Anna-Maja Henriksson till partiordförande för Svenska Folkpartiet.

Det är med ära som vi utnämner Magnus Öhman och Anna-Maja Henriksson till hedersmedlemmar.

 

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x