Styrelsen 2012 beviljad ansvarsfrihet och val om Botta Ab:s styrelseposter på mars månads nationsmöte

Mars månads nationsmöte hölls undantagsvis, på grund av den stundande påsken en onsdag, den 27.3 på nationsvåningen.

Inspektorn delade ut stipendium till följande nationsmedlemmar som inte haft möjlighet att delta vid årsfesten: Andreas Svarvar (Pedersöre) Isak Frantz (Korsholm), Michelle vandy (Vasa).

Under mötet redogjordes för och godkändes 2012 år revisionsberättelse, verksamhetsberättelse, bokslut samt årskontrollanternas berättelse. Nationen beviljade därefter styrelsen 2012 ansvarfrihet.

Nationen vill en sista gång tacka styrelsen 2012 för det väl utförda nationsarbetet!

Vid det förra nationsmötet i februari lediganslogs Botta Ab:s styrelseposter. Botta Ab är det företag som handhar Manalas restaurangverksamhet. EPO, PPO och VN har per respektive nation två styrelseplatser i Bottas Ab: styrelse. Vid mars möte var det därför tid för nationen att välja två nya nationsmedlemmar förr Botta Ab:s styrelse 2013. Efter en mycket jämn omröstning valde nationen Jonas Frants och Jonas Stubb. Nationen önskar de invalda stort grattis!

Nationen godkände också tre nya medlemmar.
Nina Björk (Larsmo) , Alexander Påhls (Vöro) samt Sointu Huvinen (Vanda).

 

Nationen önskar alla vasungar en glad påsk och hoppas att vi syns igen på april månads nationsmöte!

 

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x