Sex nya medlemmar i november

November månads nationsmöte hölls torsdagen den 15 november i Teatern på nationsvåningen. Många viktiga och spännande beslut fattades under mötet.

Till Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias representantskap för mandatperioden 2013-2015 valdes Ing-Marie Wiklund, Ingmar Stuns, Martin Sjölind, Nicklas Forss och Kristoffer Fant. Kurator är självskriven medlem av representantskapet. Representantskapet består av totalt 30 medlemmar valda från VN, EPO och PPO.

Till Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias styrelse 2013 valdes Camilla Granholm och Tomas Melin.

Till Svenska studenters bostadsstiftelse (SSBS) styrelse 2013 valdes Ronny Engblom och Jonas Stubb. SSBS förvaltar och erbjuder studentbostäder åt medlemmar i Vasa nation, Nylands nation, Östra Finlands nation och Åbo nation.

Grattis till de nyvalda och omvalda!

På nationsmötet godkändes även slutgiltigt tilläggsbudgeten för 2012 samt togs budgeten och verksamhetsplanen för 2013 upp till första behandling. En styrelseplats i Fastighets-Ab Osakunta och en suppleantplats i Fastighets-Ab Artti lediganslogs för 2013. Fab Osakunta sköter om studentbostäderna på Rautalampivägen 3 B och C i Vallgård, medan Fab Artti sköter om studentbostäderna på Jorddammsvägen 5 i Dammen.Ansökningar med motivering skickas till vn-kurator (at) helsinki.fi före 2.12.2012.

Nationen antog följande sex nya medlemmar på november nationsmöte:
Sonja Ventin (Malax), Pernilla Sundvik (Larsmo), Linn Lassila (Larsmo), Johanna Häggman (Pedersöre), Jannica Dahlgren (Bötom), Henrik Gullmets (Närpes)

Nästa nationsmöte, som också är årets mest spännande nationsmöte, hålls onsdagen den 5 december kl. 18.00. Då väljs styrelse, funktionärer och kommittéer för 2013! Ansökningsomgången till alla platser pågår som bäst.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x