På giganters axlar

Tre av våra äldre medlemmar har vi orsak att vara lite extra stolta över den här veckan.

Inspektor emeritus Mikael Knip tilldelades 1.2.2016 Vetenskapsamfundet vid Helsingfors universitets förtjänsttecken i guld av universitetets rektor Jukka Kola. Tecknet kan beviljas till personer som har gjort en lång karriär till förmån för vetenskapen och för guldtecknet krävs en karriär på minst 30 år.

Åbo akademi meddelade i tisdags att vår hedersmedlem och ärkebiskop emeritus John Vikström promoveras 27.5.2016 till jubeldoktor vid Åbo Akademi, i och med att det är 50 år sedan han disputerade.

Idag tilldelades vår hedersmedlem och inspektor emeritus Lars Huldén Runebergsmedaljen på Svenska Litteratursällskapets årshögtid. Lars Huldén fyller dessutom 90 år idag.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x