Nytt år, nya funktionärer

På nationsmötet 15.12 valdes ny kurator, ny styrelse samt nya funktionärer och kommittémedlemmar.

Kurator

Kurator för perioden 2016-2018 är pol. kand. Frida Forsblom. Forsblom studerar Socialt arbete vid Statsvetenskapliga fakulteten och tillträder 28.2.2016 kl. 00:00 (årsfestnatten).

Styrelsen

Följande valdes till styrelse för Vasa nation år 2016:

Styrelseordförande Camilla Martin
Sekreterare Atte Kola
Skattmästare Mikael Häggblom
Programansvarig Malin Nysand
Programansvarig Andreas Höglund
Infoansvarig Alexandra Lehtonen
Gulnäbbsansvarig Andreas Molander
Studieansvarig Martina Wiklund

Funktionärer

Följande funktionärsposter tillsattes på nationsmötet för år 2016:

Externansvarig Ann-Sofie Nyström
Kultivarie Calle Koskela
Idrottsansvarig Katarina Aro
Sommarfestansvarig Josefin Båskman
Sommarfestansvarig Jens Lundell
Klubbhövding Dilok Österlund
Fondskattmästare (för åren 2016 och 2017) Tommy Stara
IT-ansvarig Samuel Prittinen
Medlemssekreterare Cecilia Renvall
Sångledare Jens Lundell
ÖD-representant (ordinarie) Camilla Martin
ÖD-representant (ordinarie) Cecilia Renvall
ÖD-representant (suppleant) Ann-Sofie Nyström
ÖD-representant (suppleant) Azra Arnautovic
Bostadsansvarig Max Åström
Nationsfotograf Nina Viklund
Fanbärare Lukas Ohls
Bastumajor Hannes Rolander
Historiograf Marie Lillhannus
Historiograf Elisa Häggström
Senioransvarig Linn Åström

Som revisor för år 2016 valdes Martin Slotte och som revisorsuppleant Linda Sundman-Melin.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x