Bostäder

Du som studerar i Helsingfors och är medlem i Vasa nation har möjlighet att söka studentbostäder från flera olika alternativ. Det krävs att du är nationsmedlem och betalat medlemsavgift.

OBS! För att ansöka om medlemskap i Vasa nation bör du ha inlett dina studier i Helsingforsregionen. Om du redan har en studieplats, men börjar studera först inkommande läsår, kan du redan börja söka till nationens studentbostäder. Detta gör du genom att i din bostadsansökan bifoga ett intyg över att du betalat nationens medlemsavgift och ämnar skriva in dig på nationen när studierna väl inleds. Detta intyg fås från vår medlemssekreterare (vn-medsek(at)helsinki.fi). När du sedan på hösten inleder dina studier besöker du nationen under en måndagsdejour eller programkväll för att skriva in dig.

fsdfxch

1. ÖD (Österbottniska Delegationen) – Vasa nations egna bostäder

Bostäderna finns i Vallgård (Rautalampivägen 3) och Dammen (Jorddammsvägen 5).
Ansökningstid: 15.1, 15.4 och 15.7
Ansök här: Kämppä

2. SSBS (Svenska Studenters Bostadsstiftelse)

Härifrån kan du ansöka om du är medlem i en svensk nation vid Helsingfors universitet. (NN, VN, ÅN eller ÖFN). Bostäderna finns i Vallgård (Rautalampivägen 5) och Majstranden (Romgatan och Byholmsgränden).
Ansökningstid:
– Rautalampivägen: mars
– Majstranden: hela året
Ansök här:
– SSBS
Majstranden

3. HOAS (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö)

Bostäder för heltidsstuderande i huvudstadsregionen. Via att SSBS äger marken som HOAS bostäder i Kilo står på, har medlemmar i de svenskspråkiga nationerna företräde till bostäderna där. Detta löns att nämna i ansökan till HOAS.
Ansökningstid: hela året
Ansök här: HOAS

4. Busholmen – Fastighets Ab Victoria 4

I Kvarteret Victoria på Busholmen finns bostäder för medlemmar i de svenska nationerna i Helsingfors. Bostäderna är resultatet av ett samarbete mellan Teknologföreningen, SSBS och Vasa nation. Totalt finns det 102 bostäder i kvarteret och Vasa nations andel är 35 bostäder.

Ansökningstid: 1.4 – 30.4

Ansök så här (till Victoria 4): Skicka en fritt formulerad ansökan där det framgår följande: kontaktuppgifter, förmögenhet samt inkomst (även om de uppkommer i beskattningsintyget), bostadssituation/bostadsbehov, ansökning om etta, tvåa eller tvåvåningstvåa (kompisbostad), intygande över att du ämnar fortsätta studera på hösten och redogörelse för nationsaktivitet. Gällande tvåor bör båda personerna lämna in en ansökan.

Följande bilagor ska bifogas till ansökan:  intyg över nationsmedlemskap och nationsmeriter som är utfärdat av medlemssekreteraren (eller om du ännu inte börjat studera, ett intyg över betald medlemsavgift), nyaste beskattningsintyget, officiellt studieutdrag där det framgår antal studiepoäng.

Genom att lämna in en ansökan ger du tillstånd till att informationen behandlas av Vasa nations bostadsansvarige och Victoria 4. Observera även att kontrakten för dessa bostäder skrivs för ett år i taget. Mera information hittas på busholmen.fi.

Elektronisk ansökan: Skicka ansökan per e-post till vn-bostad@helsinki.fi.

Skicka ansökan per post till:
Bostadsansvariga
Vasa nation
Tölögatan 3A 5
00100 Helsingfors

Ansökan ska vara bostadsansvariga till handa senast 30.4.

Frågor?
Kontakta bostadsansvariga! 

 

Bostadsansvarig vn-bostad ät helsinki.fi

fsdfxch

fsdfxch

>> Bostadsreglemente för Vasa nations bostäder 

fsdfxch

FAQ:

Q: Jag börjar studera till hösten i Helsingfors och vill söka bostad från Vasa nation,
måste jag då skriva in mig före jag söker?
A: Du kan söka bostad direkt efter att du har tagit emot din studieplats om du betalar medlemsavgiften på 12 euro och till bostadsansökan bifogar kopia av kvitto över betald medlemsavgift samt försäkrar att du kommer att skriva in dig i nationen till hösten.

Q: Hur länge tar det innan jag får min bostad?
A: Finns ingen bestämd period. Det beror helt och hållet på när tidigare hyresgäster flyttar ut och det frigörs bostäder. I regel används nationens bostäder till maximal kapacitet. Nationens bostadsansvarige gör upp köerna till bostäderna, och en ledig bostad erbjuds till den som är först i kön.

Q: Hur görs VNs bostadskö upp?
A: Bostadsansvarige går igenom inkomna ansökningar och poängsätter dessa enligt befintliga kriterier. Dessa består bland annat av den sökandes ekonomiska- och sociala situation samt nationsaktivitet.

Q: Hur många bostäder har Vasa nation?
A: Totalt har Vasa nation ca 100 bostäder. Någon exakt siffra finns inte eftersom vissa bostäder fördelas enligt kvoter med Vasa nations systernationer (ÖD) och de övriga svenska nationerna (SSBS)

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x