Kom med och ordna den största samösterbottniska festen!

Porthanfesten infaller i november och är en av de största fester som ordnas 8 november på nationsvåningen tillsammans med Etelä-Pohjalainen osakunta och Pohjois-Pohjalainen osakunta. Man firar festen för att träffas över nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska nationen!

Nu behövs DU!

Vi behöver 2 personer till porthanfestkommittén som tillsammans med 2 marskalkar, 2 st från EPO och 2 st från PPO som planerar och ställer till med fest.

Innan själva porthanfesten ordnas olika evenemang hela veckan. Till denna kommitté behövs det också 2 personer.

Ifall du blev intresserad av någon av de ovanstående posterna eller vill veta mera, ta kontakt via mail: vn-ordforande@helsinki.fi

Historia av Porthanfesten

År 1643 bildades de första nationerna vid Åbo universitet och av dessa sex första var Österbottniska nationen en. Efter branden i Åbo år 1828 flyttade universitetet och nationerna till Helsingfors. Den Österbottniska nationen delades i en syd- och en nordösterbottnisk del år 1837 men återförenades, om än bara för en period på 63 år, redan år 1844.

Den 9 november år 1839 var det 100 år sedan Henrik Gabriel Porthan, inspektor från år 1779 för den odelade Österbottniska nationen, föddes. Den då tudelade nationen bestämde sig för att ordna en fest till Porthans ära och festen var samtidigt ett tecken på samhörighet mellan den Sydösterbottniska och Nordösterbottniska nationen. Den första Porthanfesten firades således den 9 november 1839 och hade runt 150 gäster. Porthanfesten var redan från början en lite finare fest och blev snabbt den Österbottniska nationens officiella årsfest.

Trots att det tidvis funnits oenigheter mellan de österbottniska nationerna har man alltid ordnat Porthanfesten tillsammans och festen har varit ett tillfälle att träffas och diskutera gemensamma intressen. Som exempel kan nämnas att man bestämde sätta planerna på ett eget nationshus i verket under en Porthanfest. När österbottningarnas eget nationshus Ostrobotnia blev färdigt, invigdes det under Porthanfesten den 9 november 1912. Även texten till landets blivande nationalsång “Vårt land” sjöngs för första gången under Porthanfesten år 1846.

Idag förs traditionen vidare av de tre österbottniska nationerna vid Helsingfors universitet – Etelä-Pohjalainen osakunta, Vasa nation och Pohjois-Pohjalainen osakunta. Man firar festen för att träffas över nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska nationen.

Hit samlas österbottningar från olika årtioden för att träffa varandra, sina vännationers representanter och för att fira dess kära nationshus.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x