Kerstin Thors in memoriam

I slutet av 2010 nåddes nationen av sorgebudet att hedersmedlemmen Kerstin Thors gått ur tiden.

Kerstin Thors (f. Isaksson) föddes 2.11.1921 i Åbo. Det var också i Åbo på Åbo Akademi som Kerstin Thors studerade och hon utexaminerades 1943 som diplomekonom. Mellan åren 1943 och 1955 jobbade hon som utlandskorrespondent på Åboföretaget Kupittaan Savi Oy, nämnas kan i sammanhanget att i arbetet ingick också uppgiften att vara VD/redare för fartyget ”Savi”. 1955 gifte sig Kerstin med Carl-Eric Thors och flyttade då till Helsingfors. I Helsingfors kom Kerstin att ägna familjen sina omsorger, men hon hade också ett stort engagemang för samhället och då särskilt Helsingfors universitetet. Kerstin var en av de bärande krafterna i föreningen Professorsfruarna vid Helsingfors universitet r.f. under 40 år. Hon var med i styrelsen från 1965 och fungerade som vice-ordförande i två perioder mellan 1976 och 1981 samt mellan 1990 och 1996 och ännu mellan åren 2002 och 2003 var Kerstin en period i styrelsen. Från 1976 och framåt har Kerstin också jobbat som turistguide i Helsingfors.

Bland vasungar var Kerstin Thors mycket uppskattad och omtyckt för sitt engagemang i nationen. Vasa nation var en hjärtesak för Kerstin enda sedan hon först kom i kontakt med nationen som inspektrix under maken Carl-Erics tid som inspektor (t.f. hösten 1979 och som ordinarie mellan åren 1981 och 1985). Efter makens bortgång 1986 fortsatte Kerstin att aktivt delta i nationens seniorverksamhet, men Kerstin höll också kontakten till yngre vasungar och var en ofta sedd och önskad gäst på nationens årsfester. Det som kanske ändå lämnat de starkaste minnena hos många vasungar är Helsingforsrundturerna med Kerstin som påläst och kunnig guide, turer som säkert fått de flesta av oss att se på vår studiestad med nya ögon.

Begravningen ägde rum på Sandudd i Helsingfors 8 januari. Nationen deltog i begravningen med sina kondoleanser. Vi minns henne som en varm person med ett stort nationshjärta.

 

Text: Inspektor emeritus Matti Klockars

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x