Kallelse till september nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Välkomna på höstterminens första nationsmöte 30.9.2021 kl. 18 via Zoom (obs förhandsanmälan) 

Vi kommer under mötet att bland annat godkänna alla nya medlemmar som skrivit in sig i höst. 

Såhär anmäler du dig till nationsmötet:

 • Fyll i anmälningsformuläret senast 30.9. kl. 16:  https://forms.gle/aXNmVi3FUw9Pwcwj7
 • Samma dag som mötet hålls, skickas en möteslänk ut (Zoom) till alla deltagare som har anmält sig på förhand.
 • Om du har problem med anmälan, kontakta: vnkurator@gmail.com eller ring ordförande Julia Wik: 0504383090

Mötets bilagor laddas upp på hemsidan:  (obs kräver inloggning)
Facebookevenemanget hittar du här: https://fb.me/e/1d2vpUksJ

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
September 2021
Tid: 30.9.2021 kl. 18.00
Plats: På distans via Zoom

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av nya medlemmar
5. Vänskapsavtal med Det Norske Studentersamfund
6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar

 • Medlemmar i Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén
 • Årsfestmarskalk

7. Behandling av nationens mellanbokslut per 31.8.2021
8. Öppnande av klubbunderstödsansökan
9. Lediganslående av poster:

 • ÖNO styrelse, 2 platser
 • ÖNO förvaltningsråd, 10 platser
 • SSBS styrelse, 1 plats

10. Anmälningsärenden
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

  Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

  x