Kallelse till oktober nationsmöte

Vasungar!

Vi har försökt skicka kallelsen per e-post till vn-lista, men tyvärr har vi tekniska problem och meddelandet kommer inte fram. Kallelsen hittar ni i sin helhet nedan:

Härmed kallar jag er till oktober nationsmöte torsdagen 11.10.2018 kl. 18 i teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, har möjlighet att delta!

Det är ett fantastiskt tillfälle att uppdatera sig om aktuella frågor inom nationen, lära känna andra nationsmedlemmar samt ta viktiga beslut som berör just dig som nationsmedlem!

På oktober nationsmöte har ni möjlighet att diskutera vad nästa års verksamhetsplan borde innehålla. Det blir också en del val; bland annat ska vi välja nya medlemmar till husstiftelsen ÖNOs förvaltningsråd och styrelse, samt en medlem till SSBS styrelse. Vi söker även en årsfestmarskalk för 2019, värdinnor för resten av det här året, samt medlemmar i Porthanfest- och Porthanveckokommittéerna. Porthanfesten ordnas i år 10.11.

Föredragningslistan ser ni nedan.

Hjärtligt välkomna!

Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

FÖREDRAGNINGSLISTA

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Oktober 2018
Tid: 11.10.2018 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslista
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
8. Val av representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄf:s höstmöten
9. Val av representanter till ÖNO:s styrelse och ÖNO:s förvaltningsråd
10. Val av en representant till SSBS:s styrelse
11. Tilläggsbudget för 2018, första behandlingen
12. Diskussion om verksamhetsplan för 2019
13. Lediganslående av poster
14. Anmälningsärenden
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x