Kallelse till november nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationens medlemmar kallas härmed till möte.

November nationsmöte hålls på Svenska dagen, söndagen 6.11 klockan 18.00. Platsen är som vanligt Teatern på nationsvåningen. Styrelsen och värdinnorna slår sig dagen till ära ihop och lovar bjuda på något alldeles extra till alla som deltar i mötet. På nationsmötet kommer vi bland annat att diskutera utnämnande av hedersmedlemmar, någonting som inte har gjorts på nationen sedan 2007, när Matti Klockars och Ulf-Erik Slotte utnämndes till hedersmedlemmar. Efter nationsmötet berättar årets funktionärer till medlemmarna om funktionärsposterna och var man kan dra sitt strå till stacken för att hålla igång och utveckla nationen också nästa år. Alla med!

Föredragningslistan ser ut som följande:

 

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
November 2016

Tid: 6.11.2016 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
 4. Godkännande av föredragningslistan
 5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
 6. Godkännande av nya medlemmar
 7. Kompletterande val av funktionärer
 8. Budget och verksamhetsplan 2017, första behandlingen
 9. Uppdatering av nationens reglemente, tillägg om nationens vimpel, andra behandlingen
 10. Utnämnande av hedersmedlemmar, första behandlingen
 11. Lediganslående av poster
 12. Anmälningsärenden
 13. Övriga ärenden
 14. Mötets avslutande

 

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

  Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

  x