Kallelse till januari nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om nationsärenden. Deltagarna bjuds på mat och kaffe.

På januari-möte får vi besök av Helsingfors Mission, som bland annat driver Krisjouren för unga, som kommer och berättar om sin verksamhet.

Föredragningslistan finns till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Januari 2017
Tid: 19.1.2017 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Eventuellt nya medlemmar
5. Kompletterande val av funktionärer
– Värdinna
– Sommarfestansvarig
– Kommittéer
– Disciplinutskottet
6. Fördelning av fondmedel 2017
7. Lediganslående av nationens stipendier
8. Val av stipendienämnd och kamratskapspriskommitté
9. Årsfestens budget
10. Österbottniska delegationens budget 2017
11. Verksamhetsplan för programverksamheten 2017
12. Verksamhetsplan för idrottsverksamheten 2017
13. Godkännande av poängsättningssystem för Victoriabostäderna
14. Vasa nations förtjänsttecken i silver, andra behandlingen
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen,
Vasa nations kurator

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x