Kallelse till december nationsmöte – valmöte!

Vasungar!

Nationen sammankallas till årets sista och kanske mest spännande nationsmöte, nämligen valmöte! Mötet hålls torsdagen 12.12 klockan 18 i teatern på nationsvåningen.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta.

På mötet väljer vi funktionärer och kommittémedlemmar för verksamhetsåret 2020, diskuterar grundandet av en ny fond och väljer en medlem till vår fondförvaltningsnämnd. Dessutom väljer vi nationens nya kurator! Du vill inte missa detta möte!

Du hinner ännu skicka in en ansökan för funktionärsposter eller meddela intresse för att vara med i en kommitté. Läs mer här på vår hemsida: http://vasa.nation.fi/archives/7465

Det bjuds på knaper och kaffe/te, så klicka gärna “kommer” i evenemanget så ser vi till att det räcker åt alla. Facebookevenemanget hittar ni här: https://www.facebook.com/events/2808451479269880/

Varmt välkomna!

Med vasungahälsningar,
Azra Arnautovic,
Vasa nations kurator

VASA NATIONS NATIONSMÖTE: VALMÖTE

December 2019
Tid: 12.12.2019 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Godkännande av nya medlemmar
7. Lediganslående av nationens stipendier
8. Grundandet av en ny fond
9. Val av en medlem till Vasa nations fondförvaltningsnämnd
10. Budget och verksamhetsplan 2020, andra behandlingen
11. Val av styrelseordförande 2020
12. Val av skattmästare, sekreterare och programansvarig 2020
13. Val av övriga funktionärer för 2020
14. Val av styrelse 2020
15. Val av medlemmar till kommittéer 2020
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för nationen och ÖD 2020
17. Val av kurator 02/2020-02/2022 andra behandlingen
18. Anmälningsärenden
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x