April nationsmöte

April nationsmöte hölls 24.4 i teatern vid Vasa nation. Här kommer en kort sammanfattning om vad man beslöt.

En ny medlem antogs: Daniela Skoglund, hemma från Vasa och studerar fysioterapi vid Arcada.

Samuel Prittinen presenterade bokslutet och Erik Stara verksamhetsberättelsen för 2013, som båda godkändes av nationsmötet. Årskontrollanternas berättelse för 2013 presenterades av Simone Holmberg. Nationsmötet kunde bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2013, HURRAAA!

Medlemsavgiften för läsåret 2014-2015 fastställdes till 12€ för juniorer och 20€ för seniorer.

Funktionärsposterna som årsfestmarskalkar för 2015 lediganslogs, ansökan kan skickas till
vn-ordforande@helsinki.fi

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x