Ansökningsprocessen till våra studentbostäder har inletts!

Bostadsprojektet Victoria 4 har gått från idé till verklighet och idag inleds ansökningsprosessen. En milstolpe har nåtts. Vasa nation vid Helsingfors universitet kom med i studentbostadsprojektet genom en av våra driftiga seniormedlemmar och sedan hösten 2012 har kurator emerita Linda Sundman-Melin och ordförande emeritus Jonas Stubb representerat nationen i styrelsen för Victoria 4 och fört projektet framåt. I det här skedet ska också Teknologföreningens Jesper Lapela och Albert Andersson samt SSBSs Patrik Westerback ha ett stort tack för det arbete de gjort och fortfarande gör tillsammans med Linda och Jonas i styrelsen för Victoria 4.

 

Vasa nation kan erbjuda sina medlemmar 35 nya bostäder

Idag kan Vasa nation erbjuda våra medlemmar 35% av de 102 nybyggda studentbostäderna i Victoriakvarteret på Busholmen. 15% ägs av Svenska Studenters Bostadsstiftelse, en gemensam bostadsstiftelse för Vasa nations, Nylands Nations, Åbo Nations och Östra Finlands Nations medlemmar och våra medlemmar kommer därför ytterligare att ha tillgång till en del av dessa bostäder. 50% ägs av Teknologföreningen och de av våra medlemmar som är medlemmar är TF kan därför fylla i två ansökningar och därmed vara med i också deras bostadskö.

Den ordinarie ansökningstiden pågår fram till 31.7 varefter kölistorna görs upp. Den som tilldelas en bostad meddelas om detta under andra veckan i augusti . Den 2.9 får hyresgästerna flytta in. Ansökan lämnas in elektroniskt via denna sida.

När kölistorna till nationens alla bostäder görs upp rangordnas de bostadssökande enligt bostadsbehov och social situation, men även nationsaktivitet värderas högt när bostadskön sätts upp.

För att ansöka om bostad via Vasa nation krävs ett medlemsintyg. Medlemsintyg och intyg över nationsmeriter skrivs av Medlemssekreterare Cecilia Renvall (vn-medsek ät helsinki.fi).

 

Såhär blir du medlem

Förstaårsstuderande  kan skriva in sig på nationen under höstens första dejourering som hålls samma vecka som universitetets orienteringsvecka. Svenskspråkiga österbottningar som studerar vid Helsingfors universitet antas som ordinarie medlemmar medan svenskspråkiga österbottningar som studerar vid andra högskolor i huvudstadsregionen antas som extra medlemmar.

Måndagen 22.8 kl. 15-18 kommer styrelsen att vara på plats på kansliet på nationsvåningen, Tölögatan 3A, 5:vån, för att skriva in nya nationsmedlemmar på löpande band. Under läsåret dejourerar styrelsen varje måndag kl.15-18.

Det är viktigt, inte minst med tanke på studentbostäderna att alla nya studeranden kommer och skriver in sig, eftersom SSBS fördelar sina bostäderna mellan de svenskspråkiga nationerna enligt nationernas medlemsantal. Är du alltså en svenskspråkig österbottning som söker bostad som ägs av SSBS är det obligatoriskt att skriva in sig på Vasa nation.

Nya studeranden kan ändå ansöka om nationens bostäder genom att bifoga kvitto på betald medlemsavgift ifrån nätbank eller kvitto på betald studentkårsavgift och nationsmedlemsavgift via Helsingfors universitets WebOodi-system till sin ansökan, istället för medlemsintyget.

 

Lämna in bostadsansökan också till dessa instanser

Förutom att lämna in ansökan till de nya bostäderna vid Victoriakvarteret uppmanas Vasa nations medlemmar som är i behov av bostad att ansöka om bostäder till:

  • Österbottninska delegationens bostäder, som Vasa nation äger tillsammans med Etelä-Pohjalainen Osakunta och Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Bostäderna som Vasa nations medlemmar kan ansöka om finns på Rautalampivägen och Jorddammsvägen.
  • Svenska studenters bostadsstiftelses bostäder på Rautalampivägen 5. Som en av de fyra svenskpråkiga nationerna vid Helsingfors universitet är Vasa nation en del av SSBS.
  • Eftersom Vasa nation tillhör SSBS har våra medlemmar tillgång till en del av bostäderna vid Majstranden och Majparken.
  • HOAS erbjuder bostäder till 18 000 studerande i huvudstadsregionen och även om Vasa nation inte är en del av HOAS uppmanar vi förstås alla studerande att alltid lämna in en ansökan till dem. Eftersom tomten för HOAS-bostäderna i Kilo ägs av SSBS har svenskspråkiga studeranden förtur till de bostäderna och därför lönar det sig att meddela att man är VNs medlem i ansökan till dessa bostäder.
  • Arcada äger egna bostäder vid Majstranden och Majparken för sina studerande. AUS erbjuder bostäder åt Aalto universitetets studerande.

 

Vasa nations bostadsansvariga Max Åström (max.astrom at helsinki.fi) svarar gärna på frågor om bostäderna.

 

 

 

Med vänliga hälsningar Frida Forsblom, Vasa nations kurator (vn-kurator at helsinki.fi)

 

 

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x