Ansökan till styrelse-, funktionärsposter och kommittéer

Vasungar!

På senaste nationsmöte lediganslogs alla styrelse-, funktionärs- och
kommittéposter för verksamhetsåret 2024. Valen förrättas på valmötet i december, torsdagen den 14.12 i teatern på nationsvåningen.

De lediganslagna styrelse-, funktionärs- och kommittéposterna hittar du på vår hemsida: http://vasa.nation.fi/medlemar/funktionarsposter

Ansökan online

Du kan ansöka om en styrelse och/eller funktionärspost här: https://forms.gle/4vnaFXL7aCYavnKz8

Du kan gå med i en kommitté här: https://forms.gle/ZtxxuYefHuFDyCuT6

Svaren läses endast av styrelsen och
kuratorn. Svaren raderas efter valmötet.

För att ansöka om en funktionärs- eller styrelsepost krävs en kort och koncis fritt formulerad skriftlig ansökan, med information om eventuell tidigare erfarenhet och motivering till varför posten sökes.

För styrelseposterna sekreterare, skattmästare och programansvarig bör du skicka in en skriftlig ansökan per e-post till vn-ordforande@gmail.com.

Deadline för alla ansökningar är 13.12.2023.

Styrelsen 2024 – något för mig?

Som styrelsemedlem har du stora möjligheter att påverka både program och organisering av nationsverksamheten. Styrelsemedlemmar har både rutinuppgifter, så som dejourering och sakgranskning, och mer spontana uppgifter, så som olika typer av representationsuppdrag hos nationer och föreningar. Att gå med i styrelsen är bästa sättet att få inblick i hur nationen fungerar bakom kulisserna och att påverka samt förbättra olika processer.

Sök till styrelsen via detta formulär eller per e-post till vn-ordforande@gmail.com

För styrelseposterna sekreterare, skattmästare och programansvarig bör du skicka in en skriftlig ansökan per e-post till vn-ordforande@gmail.com.

Varför vara funktionär på Vasa nation?

Du får bland annat:

  • Ledarskapserfarenhet
  • Öva på samarbete och kommunikation
  • Förvalta en del av VN:s budget (funktionärsposter med budget)
  • Inblick i hur en nation fungerar
  • Erfarenhet att lägga till på CV:n
  • En nyckel till nationsutrymmena.

…. Allt samtidigt som du har roligt, träffar goda vänner och får vara en del av en väldigt härlig gemenskap.

Ansök om funktionärspost via detta formulär eller per e-post till vn-ordforande@gmail.com

Bli medlem i en kommitté

För att bli medlem i en kommitté ska du senast 13.12.2023 fylla detta formulär

Fyll i vilken/vilka kommitté(er) du vill bli medlem i. Svaren läses endast av styrelsen.
Svaren raderas efter valmötet.

Av Vasa nations funktionärer och kommittémedlemmar förväntas god samarbetsförmåga samt ett intresse av att föra nationsverksamheten framåt.

Har du frågor om de olika posterna och kommittéerna berättar kurator,
ordförande, styrelsen eller de sittande funktionärerna gärna mera om
de olika posterna.

Sammanfattning

VAD: Sök styrelse-, funktionärs- och kommittéposter för verksamhetsåret 2024!
HUR: Ansök genom att fylla i formulären ovan eller meddela intresse under valmötet 14.12
NÄR: senast 13.12.2023 men gärna tidigare!
VARFÖR: För att det är roligt, utmanande och spännande! Du lär känna nya människor, du får erfarenhet i allt från ledarskap till planering av evenemang, tillägg till din CV och mycket, mycket mer!

Vi hoppas att du också vill vara med i världens härligaste gemenskap!
Vänliga hälsningar,
Styrelsen 2023

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x