Angående studentbostäderna

Eftersom en artikel har publicerats i Österbottens Tidning angående studentbostäderna på Busholmen, dock med en del felaktiga uppgifter, kommer här ett pressmeddelande angående studentbostäderna.

Vasa nation bygger som förhoppningsvis redan bekant alldeles nya studentbostäder i Victoriakvarteret på Busholmen. Vi är mycket stolta över detta projekt och att vi från och med i höst kommer att kunna erbjuda våra medlemmar alldeles egna studentbostäder. Av de 102 nybyggda studentbostäderna äger Vasa nation 35% medan Svenska studenters bostadsstiftelse äger 15% och Teknologföreningen äger 50%. Vasa nations medlemmar kommer att kunna ansöka om Vasa nations bostäder men också om Svenska studenters bostadsstiftelses bostäder, eftersom Vasa nation som en av de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet är en del av SSBS. De österbottningar som är medlemmar i TF kommer att kunna ansöka om bostäder via dem.

I artikeln framgår att ansökningsprocessen till bostäderna kommer igång inom maj månad, detta är dock felaktiga uppgifter. Eftersom det ännu inte finns något slutgiltigt datum för när bostäderna kommer att vara inflyttningsklara finns inte heller något datum för när ansökningarna till bostäderna öppnar. Bostäderna kommer att vara inflyttningsklara under hösten, förhoppningsvis under september.

Precis som till alla nationens bostäder rangordnas de bostadssökande enligt bostadsbehov och social situation, men även nationsaktivitet värderas högt när bostadskön sätts upp.

Förutom att lämna in ansökan till de nya bostäderna vid Victoriakvarteret uppmanas Vasa nations medlemmar som är i behov av bostad att ansöka om bostäder till:

  • Österbottninska delegationens bostäder, som Vasa nation äger tillsammans med Etelä-Pohjalainen Osakunta och Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Bostäderna som Vasa nations medlemmar kan ansöka om finns på Rautalampivägen och Jorddammsvägen.
  • Svenska studenters bostadsstiftelses bostäder på Rautalampivägen 5. Som en av de fyra svenskpråkiga nationerna vid Helsingfors universitet är Vasa nation en del av SSBS.
  • Eftersom Vasa nation tillhör SSBS har våra medlemmar tillgång till en del av bostäderna vid Majstranden och Majparken.
  • HOAS erbjuder bostäder till 18 000 studerande i huvudstadsregionen och även om Vasa nation inte är en del av HOAS uppmanar vi förstås alla studerande att alltid lämna in en ansökan till dem. Eftersom tomten för HOAS-bostäderna i Kilo ägs av SSBS har svenskspråkiga studeranden förtur till de bostäderna och därför lönar det sig att meddela att man är VNs medlem i ansökan till dessa bostäder.
  • Arcada äger egna bostäder vid Majstranden och Majparken för sina studerande. AUS erbjuder bostäder åt Aalto universitetets studerande.

 

Med vänliga hälsningar Frida Forsblom, Vasa nations kurator

 

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x