Bostäder

Du som studerar i Helsingfors och är medlem i Vasa nation har möjlighet att söka studentbostäder från flera olika alternativ. Det krävs att du är nationsmedlem och betalat medlemsavgift. Nya studeranden, gulnäbbar som innan september inte hunnit skriva in sig i nationen kan söka ändå. Nationsavgiften ska vara betald och man bör skriva in sig så fort höstterminen börjar.

fsdfxch

1. ÖD (Österbottniska Delegationen) – Vasa nations egna bostäder

Bostäderna finns i Vallgård (Rautalampivägen 3) och Dammen (Jorddammsvägen 5).
Ansökningstid: 15.3, 22.7 och 15.11
Ansök här: Kämppä

2. SSBS (Svenska Studenters Bostadsstiftelse)

Härifrån kan du ansöka om du är medlem i en svensk nation vid Helsingfors universitet. (NN, VN, ÅN eller ÖFN). Bostäderna finns i Vallgård (Rautalampivägen 5) och Majstranden (Romgatan och Byholmsgränden).
Ansökningstid:
– Rautalampivägen: mars
– Majstranden: hela året
Ansök här:
– SSBS
Majstranden

3. HOAS (Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö)

Bostäder för heltidsstuderande i huvudstadsregionen. Via att SSBS äger marken som HOAS bostäder i Kilo står på, har medlemmar i de svenskspråkiga nationerna företräde till bostäderna där. Detta löns att nämna i ansökan till HOAS.
Ansökningstid: hela året
Ansök här: HOAS

4. Busholmen – Fastighets Ab Victoria 4

I Kvarteret Victoria på Busholmen finns bostäder för medlemmar i de svenska nationerna i Helsingfors. Bostäderna är resultatet av ett samarbete mellan Teknologföreningen, SSBS och Vasa nation. Totalt finns det 102 bostäder i kvarteret och Vasa nations andel är 35 bostäder.
Ansökningstid: 31.7
Ansök så här: Skicka en fritt formulerad ansökan där det framgår följande: kontaktuppgifter, inkomst (även om de uppkommer i beskattningsintyget), bostadssituation/bostadsbehov, ansökning om etta, tvåa eller kompisbostad och redogörelse för nationsaktivitet.

Följande bilagor ska bifogas till ansökan:  intyg över nationsmedlemskap och nationsmeriter som är utfärdat av medlemssekreteraren, nyaste beskattningsintyget, studieutdrag där det framgår antal studiepoäng.

Skicka ansökan per post till:
Bostadsansvariga
Vasa nation
Tölögatan 3A 5
00100 Helsingfors

Ansökan ska vara bostadsansvarige till handa senast 4.5.2019.

Frågor?
Kontakta bostadsansvariga Ella Back!

Bostadsansvarig Ella Back vn-bostad ät helsinki.fi

fsdfxch

Karta över nationens bostäder

fsdfxch

>> Bostadsreglemente för Vasa nations bostäder 

fsdfxch

FAQ:

Q: Jag börjar studera till hösten i Helsingfors och vill söka bostad från Vasa nation,
måste jag då skriva in mig före jag söker?
A: Du kan söka bostad direkt om du betalar medlemsavgiften på 12 euro och till bostadsansökan bifogar kopia av kvitto över betald medlemsavgift samt försäkra att du kommer att skriva in dig i nationen till hösten.

Q: Hur länge tar det innan jag får min bostad?
A: Finns ingen bestämd period. Det beror helt och hållet på när tidigare hyresgäster flyttar ut och det frigörs bostäder. I regel används nationens bostäder till maximal kapacitet. Nationens bostadsansvarige gör upp köerna till bostäderna, och en ledig bostad erbjuds till den som är först i kön.

Q: Hur görs VNs bostadskö upp?
A: Bostadsansvarige går igenom inkomna ansökningar och poängsätter dessa enligt befintliga kriterier. Dessa består bland annat av den sökandes ekonomiska- och sociala situation samt nationsaktivitet.

Q: Hur många bostäder har Vasa nation?
A: Totalt har Vasa nation ca 100 bostäder. Någon exakt siffra finns inte eftersom vissa bostäder fördelas enligt kvoter med Vasa nations systernationer (ÖD) och de övriga svenska nationerna (SSBS)