Coronavirusets spridning och hur det påverkar nationsverksamheten

Senast uppdaterad 27.11.2020 (Nytt: Nationsvåningen tillsvidare stängd, bilaga: ÖD – Corona information)

Denna sida uppdateras regelbundet om eventuella nya instruktioner eller restriktioner tillkommer.

Nationsvåningen stängd fr.o.m. måndag 30.11

27.11.2020

Spridningen av coronaviruset har snabbt accelererat i huvudstadsregionen under november månad och därför är nationerna dessvärre tvungna att begränsa användningen av nationsvåningen tillsvidare (se bilaga). Nationerna har i begränsningarna beaktat nuvarande och nya instruktioner och utgående från dessa tagit följande beslut:

 • Nationerna ordnar inga fysiska evenemang, dejoureringar eller möten
 • Ingen får vistas i nationsutrymmena på Ostrobotnia, med undantag för de funktionärer som utför nödvändiga administrativa uppgifter (dessa personer förutsätts använda ansiktsmask)

Begränsningarna träder i kraft måndagen den 30 november 2020, varefter nationsutrymmena stängs tillsvidare.

Hur sköts nationsärenden nu?

 • Medlemskapsansökan kan göras online – http://vasa.nation.fi/medlemar/bli-medlem
 • VN klistermärket – Kansliet är stängt och du kan tyvärr inte hämta ut VN klistermärket förrän kansliet öppnar.
 • Nationsbandet – Traditionsenligt delas nationsbandet ut på Finlands självständighetsdag, men tyvärr kan vi inte dela ut det på plats i år. Vi utreder möjligheten att ordna en utdelningstillställning i början på våren ifall coronaläget då stabiliserats i Helsingfors.
 • Första fysiska dejoureringen ordnas i januari förutsatt att läget stabiliserats i Helsingfors.
 • Styrelsen dejourer varje måndag kl. 15-18 online via Discord men svarar även på frågor per e-post.

Kontakta någon ur styrelsen eller vn-kansli@helsinki.fi ifall du har frågor.

Att komma ihåg när nationen öppnar igen:

 • Kom inte till nation eller delta inte i programmen som vi ordnar om du är sjuk eller känner ens lindriga förkylningssymptom
 • Upprätthåll en god handhygien – tvätta händerna när du kommer till nationen
 • Vi rekommenderar att du tar i bruk appen Coronablinkern

Vårterminen 2020

I mars 2020 kom de första rekommendationerna från Finlands regering kring hur coronavirusets spridning ska minskas. Detta ledde till restriktioner i Finland, huvudstadsregionen och även hos Vasa nation. Alla fysiska program inhiberades under våren (18.3 – 31.5) på nationsvåningen. Vi ordnade istället programkvällar och dejoureringar online via VN:s Discord-konto.

Höstterminen 2020

I höst har vi ordnat program under tiden 31.8 – 24.9, men efter de konstaterade coronafallena hade vi ett uppehåll av säkerhetsskäl fram tills fram tills 4.10.

27.11.2020. På grund av att Helsingfors stad har gått ut med skärpta restriktioner för att dämpa spridningen av coronaviruset, kommer även VN och övriga övriga nationer samt klubbar på Ostrobotnia att inhibera fysiska program tills vidare.

Vi följer aktivt med läget och uppdaterar via detta inlägg, sociala medier och våra allmänna informationskanaler ifall läget skulle ändra.

Österbottniska Delegationens rekommendationer

Österbottniska Delegationen (ÖD) har gett de österbottniska nationerna och dess klubbar rekommendationer kring användningen av Ostrobotnias 5:e våning och Möykkä-bastun, under coronapandemin.

Om program som man anmält sig till ställs in, så kommer arrangörerna för tillställningarna att vara i direkt kontakt med deltagarna.

Vid frågor, finns styrelsen och kuratorn till förfogande.
Kontaktuppgifter hittas här: http://vasa.nation.fi/funktionarer-2020

Länkar

Ta hand om dej själv, tvätta händerna och visa hänsyn – så blir he nog bra!

Camilla Martin
Vasa nations kurator
vn-kurator(a)helsinki.fi
vnkurator(a)gmail.com

************************************************************************

Lediganslående: funktionärsposter, styrelseposter, kommittéer

Vasungar!

På oktober nationsmöte lediganslogs alla styrelse-, funktionärs- och
kommittéposter för verksamhetsåret 2021. Valen förrättas på valmötet i december, torsdagen den 10.12 i teatern på nationsvåningen eller online via Zoom. Oberoende om du som Vasung deltar på distans eller på plats så har du rätt att rösta på nationsmötet. Det kommer att göras speciella arrangemang så att det också ska vara möjligt att anonymt rösta online.

De lediganslagna styrelse-, funktionärs- och kommittéposterna hittar du på vår hemsida: http://vasa.nation.fi/medlemar/funktionarsposter

Ansökan online

Du kan gå med i en kommitté, ansöka om en styrelse och/eller funktionärspost via detta formulär

För att ansöka om en funktionärs- eller styrelsepost krävs en kort och koncis fritt formulerad skriftlig ansökan, med information om eventuell tidigare erfarenhet och motivering till varför posten sökes.

Svaren läses endast av ordförande, men kan diskuteras av styrelsen och
kuratorn. Svaren raderas efter valmötet.

Till funktionärs- och styrelseposter kan man även skicka in ansökan via e-post till vn-ordforande@gmail.com. Deadline för alla ansökningar är 30.11.2020 och för att gå med i kommittéer: 8.12.2020.

Styrelsen 2021 – något för mig?

Har du idéer om hur man kunde utveckla verksamheten överlag på nationen? Tycker du om att påverka och vill lära dig mer om hur en styrelse arbetar?

Som styrelsemedlem har du stora möjligheter att påverka både program och organisering av nationsverksamheten. Styrelsemedlemmar har både rutinuppgifter, så som dejourering och sakgranskning, och mer spontana uppgifter, så som olika typer av representationsuppdrag hos nationer och föreningar.

Det som har kännetecknat verksamhetsåret 2020 är förstås den rådande pandemin. Styrelsearbetet i år har bland annat krävt att ändra om verksamheten från fysisk till online med olika hybridlösningar. Styrelsearbetet har även krävt förmåga att kunna ta snabba, informerade beslut och att vara up to date med THL:s riktlinjer. Om du känner att du vill vara med om att utveckla verksamheten mera innovativt, med pandemin i beaktande, så är styrelsen 2021 något för dig!

Att gå med i styrelsen är bästa sättet att få inblick i hur nationen fungerar bakom kulisserna och att påverka samt förbättra olika processer.

Sök till styrelsen via detta formulär eller per e-post till vn-ordforande@gmail.com

Varför vara funktionär på Vasa nation?

Du får bland annat:

 • Ledarskapserfarenhet
 • Öva på samarbete och kommunikation
 • Förvalta en del av VN:s budget (funktionärsposter med budget)
 • Inblick i hur en nation fungerar
 • Livserfarenhet att lägga till på CV:n 🙂
 • En nyckel till nationsutrymmena.

…. Allt samtidigt som du har roligt, träffar goda vänner och får vara en del av en väldigt härlig gemenskap.

Ansök om funktionärspost via detta formulär: [länk kommer inom kort] eller per e-post till vn-ordforande@gmail.com

Bli medlem i en kommitté

För att bli medlem i en kommitté ska du senast 8.12.2020 fylla detta formulär

Fyll i vilken/vilka kommitté(er) du vill bli medlem i. Svaren läses endast av ordförande, men kan diskuteras med styrelsen och kuratorn.
Svaren raderas efter valmötet.

Av Vasa nations funktionärer och kommittémedlemmar förväntas god samarbetsförmåga samt ett intresse av att föra nationsverksamheten framåt.

Har du frågor om de olika posterna och kommittéerna berättar kurator,
ordförande, styrelsen eller de sittande funktionärerna gärna mera om
de olika posterna.

Sammanfattning

VAD: Sök styrelse-, funktionärs- och kommittéposter för verksamhetsåret 2020!
HUR: Ansök genom att fylla i formulären ovan!
NÄR: senast 30.11.2020 (funktionärer, styrelsen) och 8.12.2020 (kommittémedlemmar), gärna tidigare!
VARFÖR: För att det är roligt, utmanande, spännande, skrev vi redan roligt? Dessutom får du lära känna nya människor, du får erfarenhet i allt från ledarskap till planering av evenemang, ett trevligt tillägg till din CV, chans att söka stipendium och mycket, mycket mer!

Vi hoppas att du också vill komma med i världens härligaste gemenskap!
Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Höstens ansökan till ÖD:s bostäder öppen!

Vasungar!


Höstens ansökningsomgång till Österbottniska Delegationens lägenheter är öppen och ansökningar tas emot fram tills 15.11.2020

OBSERVERA att i det elektroniska ansökningssystemet är ansökningarna i kraft endast 4 månader. Om du har skickat in en ansökan under tidigare ansökningstider bör du därför uppdatera din ansökan. Kom också ihåg att uppdatera din ansökan ifall dina studier eller behovet av bostad förändras. Om du funderar på att ansöka om en lägenhet, läs denna text noggrant och kolla Österbottniska Delegationens bostadssidor för mer detaljerade instruktioner (länk nedan).

Ansökningsförfarande:

1. Elektroniska systemet: https://kamppa.pohjalaiset.fi/sv
2. Skapa ett personligt konto på kämppä sidan, du behöver det för att kunna ansöka om en lägenhet.
3. Fyll i alla fält i ansökan noggrant och bifoga begärda bilagor.
4. Ansökningarna rangordnas och bostäder erbjuds de sökande enligt kölistan vartefter de blir lediga.

För att få en mera detaljerad förklaring samt få svar på vanliga frågor kan du besöka: http://pohjalaiset.fi/sv/asuminen/

För mer information kan du även kontakta undertecknad på vn-bostad@helsinki.fi eller bostadsekreteraren på pv-asuntosihteeri@helsinki.fi +358 50 408 2749 (onsdagar 18-19:30).

En kort checklista till dig som tänkt söka bostad:
– Se till att alla bilagor finns med
– Skatteintyg räcker som en bilaga till skatteinformationen
– Fyll i alla punkter noggrant och tydligt
– Endast föreningsverksamhet ska betraktas som ideell verksamhet
– Ju mer du berättar om din bostadssituation, desto bättre
– Var ute i god tid!
– Informera bostadsekreteraren om din bostadssituation förändras efter ansökningsperioden och du inte längre behöver en lägenhet.

Med vänliga hälsningar,
Malin Nysand, bostadsansvarig