Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

på nationsmötet 15.9 lediganslogs flera poster som nu är öppna att sökas. Två representantplatser i Österbottniska Nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) styrelse för år 2017 samt två representantplatser i Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse för år 2017 söks genom en kort skriftlig, fritt formulerad, ansökan till e-postadressen vn-kurator@helsinki.fi senast söndag 9.10.

Dessa poster väljs alla för ett år åt gången.

Att poster lediganslås är ett normalt förförande som innebär att posten är ledig att sökas av vilken nationsmedlem som helst, men innebär inte att förtroendet för de sittande personerna är förbrukat. För dessa poster finns ingen begränsning på hur många år en person kan inneha posten. Av de sökande krävs inga specialla meriter, men de sökande förväntas vara väl förtrogna med Vasa nation och dess verksamhet samt ha nationens fulla förtroende.

ÖNO förvaltar nationshuset Ostrobotnia samt har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. ÖNO:s styrelse består av två representanter från varderas av husets tre nationer. Camilla Granholm och Tomas Melin är våra sittande styrelserepresentanter.

SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; VN, NN, ÅN, ÖFN. Samuel Prittinen och Sebastian Storholm är våra sittande styrelserepresentanter.

Undertecknad svarar på eventuella frågor om posterna.

Med vänliga hälsningar

Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Noux utflykt

Vasungar, nu är det dags för höstens andra idrottsprogram!
Hösten är här och vad passar då bättre än en dagsutflykt till Noux nationalpark?
För vem: Alla som behöver en paus från storstadslivet eller helt enkelt vill utforska huvudstadsregionen.
När: Lördag 1.10
Hur: Vi tar oss till Noux med tåg och buss. Start kl.11.00 från järnvägsstationen. Eftersom nationalparken ligger i Esbo så gäller det att ha värde på sitt busskort eller pengar med sig.

Anmälan senast 30.9:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_ChzeY1xde30-kIjScyNCHpw7ks9FhjFeMQqSh_DGZ-Yl0g/viewform

Facebook: https://www.facebook.com/events/520858854778519/

Bekväma kläder och matsäck med!

Äventyrsbana

Hej alla motionssugna!
Idrottskommitén ordnar torsdagen den 24.9 en utflykt till äventyrsbanan Huippu.

Huippu?
Äventyrsbanan Huippu går ut på att man genom att klättra och svinga sig från träd till träd skall ta sig igenom en bana som befinner sig på upp till 18 meters höjd. Banan tar ungefär 2 timmar att gå igenom.
Vem?
Banan passar åt alla, från soffpotatisar till idrottare.
Var?
Alberga (Veräjänpellonkuja 17) på gångavstånd från tågstationen i Alberga.
När?
Vi samlas vid äventyrsbanan Torsdag 29.9 kl.17:30
Pris?
10€. Betalas till Vasa nations konto: FI0340551150005340
Meddelande: Namn, Äventyrsbana
Studiekort med nationsklistermärke med till evenemanget!!

Anmälan:https://docs.google.com/forms/d/1HQnIh5bZ1O3N6Dfau558BB-7d0mEWguZGKdA4ByA50k och betalning senast tisdag.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1766943916911509/

Höstens första nationsmöte 15.9 kl.18

September månads nationsmöte hålls torsdag 15.9 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationens medlemmar är varmt välkomna att delta och påverka verksamheten. Värdinnekommittén bjuder på mat till alla som deltar i mötet.

På september nationsmötet kommer vi att gå igenom Vasa nations mellanbokslut och behandla en eventuell tilläggsbudget för 2016. Likaså kommer vi att behandla Österbottniska Delegationens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2015 samt behandla en eventuell tilläggsbudget för år 2016. Vi har glädjen att godkänna en hel del nya medlemmar, dessutom ska vi boka in datumet för nästa årsfest. Bland funktionärsposterna kommer det att bli en del ommöbleringar och en del poster finns därför lediga att sökas. Lediga poster söks genom att meddela antingen kurator Frida (vn-kurator at helsinki.fi) eller styrelseordförande Camilla (vn-ordforande at helsinki.fi)
senast onsdag 14.9, gärna så fort som möjligt. De svarar också på eventuella frågor om de olika posterna.

Följande poster finns lediga att sökas:
– En plats i Österbottniska Delegationen för hösten 2016.
– Klubbhövding, hösten 2016.
– Två platser i Porthanveckokommittén.
– Två platser i Porthanfestkommittén.
– Årsfestmarskalk 2017.

Varmt välkomna på nationsmöte! Föredragningslistan har skickats ut per e-post.

Information om studentlunchen vid Manala

Hälsningar till alla medlemmar i de österbottniskas nationerna!
Manalas studentlunch är tillbaka efter sommarpausen nu när universitetets höstterminen inleds 22/08/2016. Här är anvisningar för lunchen:
1. Kom till restaurangen vardagar mellan 10.30- 14.00  och säg till vid disken att du är där för att äta studentlunch.
2. Visa ditt studiekort med giltigt nationsklistermärke på vid kassan. OBS! Denna lunchförmån är endast till för de österbottniska nationernas egna medlemmar. Klistermärke för läsåret 2016-2017 får du genom att betala din nationsmedlemsavgift och sedan hämta märket från din nation under dejoureringstid. (Vasa nation dejourerar måndagar kl. 15-18).
3. Betala 4€ i kassan, antingen kontant eller med kort.
4. I samband med att du betalar lunchen fyller du också i listan vid kassan som har din nations namn som rubrik. Om du inte har besökt studentlunchen under den senaste månaden skriver du ditt namn på listan och kryssar för dagens datum, om du ätit studentlunchen också tidigare under månadens gång söker du efter ditt namn i listan och kryssar för dagens datum.
5. Njut av vad dagens buffé erbjuder.
Observera att under samma dag kan du äta lunch för 4 euro bara en endast en gång, och under hela höstterminen 40 gånger. Denna siffra övervakas från studentnationerna.
Vänligen följ ovanstående relativt enkla instruktioner.
God start på det nya läsåret!
Med vänliga hälsningar,
Panu Koivikko
Restaurang utskottets ordförande.
Österbottniska Delegationen

Studieplats i huvudstadsregionen? – Checklista för nya studeranden!

hemsida1

1. Ta dig till huvudstan med hedern i behåll

 • Ta emot din studieplats, se till att din kompis tar emot sin studieplats
 • Fixa bostad (här finns ett inlägg om VN:s studentbostäder)
  • Har du utöver inlägget frågor om VN:s egna bostäder kan du fråga vår bostadsansvariga Max (max.astrom at helsinki.fi). Max är liksom alla andra av VN:s funktionärer en frivillig studerande som sköter uppgiften på sin fritid, så var snäll med honom!
  • Lycka till med att hitta bostad men var inte för kräsen det första året
 • Från pampas ska du mot sydost några hundra kilometer
 • Hitta till skolan senast på första skoldagen

2. Skriv in dig i Vasa nation

 • Vasa nation finns till för alla svenskspråkiga österbottningar som studerar i huvudstadsregionen, kom med och lär känna studeranden från alla olika högskolor och universitet!
 • VN har också otroliga medlemsförmåner; ett stort antal bostäder, restaurangförmåner på Manala och St: Urhos, stipendier etc.! Medlemsavgiften på 12 euro per läsår får du intjänad på nolltid.
 • Höstens första dejourering hålls 22.8 kl. 15-18 på Tölögatan 3A 5:e våningen. Kom dit då eller på en annan dejourering för att skriva in dig som medlem!

3. Studera flitigt och ha roligt på fritiden

 • VN har inte bara fester, utan ordnar även rabatterade teaterbesök, roliga idrottsprogram, intressanta föreläsningar samt lärorika möten där man får påverka verksamhetens utseende
  • Man behöver absolut inte vara en aktiv festare för att stortrivas på nation, kom med och gör nationen till ditt eget ställe!
 • Men när det gäller fest, har vi stans bästa! Vi inleder hösten 2016 med:
  • Säsongsöppning tillsammans med de finskspråkiga österbottniska nationerna EPO och PPO 9.9
  • Kräftskiva 10.9
  • Intagning 17.9

hemsida2

Ansökningsprocessen till våra studentbostäder har inletts!

Bostadsprojektet Victoria 4 har gått från idé till verklighet och idag inleds ansökningsprosessen. En milstolpe har nåtts. Vasa nation vid Helsingfors universitet kom med i studentbostadsprojektet genom en av våra driftiga seniormedlemmar och sedan hösten 2012 har kurator emerita Linda Sundman-Melin och ordförande emeritus Jonas Stubb representerat nationen i styrelsen för Victoria 4 och fört projektet framåt. I det här skedet ska också Teknologföreningens Jesper Lapela och Albert Andersson samt SSBSs Patrik Westerback ha ett stort tack för det arbete de gjort och fortfarande gör tillsammans med Linda och Jonas i styrelsen för Victoria 4.

 

Vasa nation kan erbjuda sina medlemmar 35 nya bostäder

Idag kan Vasa nation erbjuda våra medlemmar 35% av de 102 nybyggda studentbostäderna i Victoriakvarteret på Busholmen. 15% ägs av Svenska Studenters Bostadsstiftelse, en gemensam bostadsstiftelse för Vasa nations, Nylands Nations, Åbo Nations och Östra Finlands Nations medlemmar och våra medlemmar kommer därför ytterligare att ha tillgång till en del av dessa bostäder. 50% ägs av Teknologföreningen och de av våra medlemmar som är medlemmar är TF kan därför fylla i två ansökningar och därmed vara med i också deras bostadskö.

Den ordinarie ansökningstiden pågår fram till 31.7 varefter kölistorna görs upp. Den som tilldelas en bostad meddelas om detta under andra veckan i augusti . Den 2.9 får hyresgästerna flytta in. Ansökan lämnas in elektroniskt via denna sida.

När kölistorna till nationens alla bostäder görs upp rangordnas de bostadssökande enligt bostadsbehov och social situation, men även nationsaktivitet värderas högt när bostadskön sätts upp.

För att ansöka om bostad via Vasa nation krävs ett medlemsintyg. Medlemsintyg och intyg över nationsmeriter skrivs av Medlemssekreterare Cecilia Renvall (vn-medsek ät helsinki.fi).

 

Såhär blir du medlem

Förstaårsstuderande  kan skriva in sig på nationen under höstens första dejourering som hålls samma vecka som universitetets orienteringsvecka. Svenskspråkiga österbottningar som studerar vid Helsingfors universitet antas som ordinarie medlemmar medan svenskspråkiga österbottningar som studerar vid andra högskolor i huvudstadsregionen antas som extra medlemmar.

Måndagen 22.8 kl. 15-18 kommer styrelsen att vara på plats på kansliet på nationsvåningen, Tölögatan 3A, 5:vån, för att skriva in nya nationsmedlemmar på löpande band. Under läsåret dejourerar styrelsen varje måndag kl.15-18.

Det är viktigt, inte minst med tanke på studentbostäderna att alla nya studeranden kommer och skriver in sig, eftersom SSBS fördelar sina bostäderna mellan de svenskspråkiga nationerna enligt nationernas medlemsantal. Är du alltså en svenskspråkig österbottning som söker bostad som ägs av SSBS är det obligatoriskt att skriva in sig på Vasa nation.

Nya studeranden kan ändå ansöka om nationens bostäder genom att bifoga kvitto på betald medlemsavgift ifrån nätbank eller kvitto på betald studentkårsavgift och nationsmedlemsavgift via Helsingfors universitets WebOodi-system till sin ansökan, istället för medlemsintyget.

 

Lämna in bostadsansökan också till dessa instanser

Förutom att lämna in ansökan till de nya bostäderna vid Victoriakvarteret uppmanas Vasa nations medlemmar som är i behov av bostad att ansöka om bostäder till:

 • Österbottninska delegationens bostäder, som Vasa nation äger tillsammans med Etelä-Pohjalainen Osakunta och Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Bostäderna som Vasa nations medlemmar kan ansöka om finns på Rautalampivägen och Jorddammsvägen.
 • Svenska studenters bostadsstiftelses bostäder på Rautalampivägen 5. Som en av de fyra svenskpråkiga nationerna vid Helsingfors universitet är Vasa nation en del av SSBS.
 • Eftersom Vasa nation tillhör SSBS har våra medlemmar tillgång till en del av bostäderna vid Majstranden och Majparken.
 • HOAS erbjuder bostäder till 18 000 studerande i huvudstadsregionen och även om Vasa nation inte är en del av HOAS uppmanar vi förstås alla studerande att alltid lämna in en ansökan till dem. Eftersom tomten för HOAS-bostäderna i Kilo ägs av SSBS har svenskspråkiga studeranden förtur till de bostäderna och därför lönar det sig att meddela att man är VNs medlem i ansökan till dessa bostäder.
 • Arcada äger egna bostäder vid Majstranden och Majparken för sina studerande. AUS erbjuder bostäder åt Aalto universitetets studerande.

 

Vasa nations bostadsansvariga Max Åström (max.astrom at helsinki.fi) svarar gärna på frågor om bostäderna.

 

 

 

Med vänliga hälsningar Frida Forsblom, Vasa nations kurator (vn-kurator at helsinki.fi)