glo%cc%88gg

Glöggracet IV

Save-the-date – Större, bättre, längre och dyrare än någonsin förr –
Glöggracet IV ordnas lördagen 3.12.2016 kl. 17.

Anmälningen öppnar i slutet av oktober, men skriv redan nu upp datumet och bilda lag med dina vasungarvänner.

 

Manifestation för Vasa centralsjukhus

Likt många andra vasungar, har även jag spenderat mycket tid (i mitt fall fyra somrar) på Vasa centralsjukhus. I somras fungerade jag för första gången som läkarvikarie på jouren. Att få tala mitt eget modersmål kändes hemtrevligt för både läkare som patient. Specialsjukvården på stans stora sjukhus kändes lite mindre skrämmande för gamlingarna som blivit vana med svenskspråkig service i sin hembys lilla hälsostation. Jag har själv ringt kardiologen mitt i natten och bett honom hoppa i bilen för att komma och göra en akut ballongvidgning åt en patient som nyss fått en svår hjärtattack. Om Vasa centralsjukhus förlorar sin rätt till fulljour skulle detta inte varit möjligt – patienten skulle varit tvungen att åka ambulans till Seinäjoki eller Uleåborg för att få det livräddande ingreppet utfört. I sådana fall handlar det inte ens om att patienten i fråga knappast skulle få betjäning på svenska – patienten skulle helt enkelt, oavsett modersmål, ha en betydligt sämre chans att överleva. ”Time is myocardium”, sägs det. Och en extra timme eller två i ambulansen har våra österbottniska mor- och farföräldrar inte tid med.

Om Vasa centralsjukhus förlorar sin fulljour finns det risk för att sjukhusets status sjunker i studerandes och specialiserandes ögon. Detta kunde vara katastrofalt i och med att det redan nu är svårt att rekrytera kunnig, tvåspråkig personal till Vasa. Centralsjukhuset har gång på gång visat sig ha utomordentliga vårdresultat till exempel i behandlingen av hjärninfarkter – även här är det livsviktigt att trombolysbehandlingen sätts igång inom 4,5 timme efter stroken. Skall patienten, till exempel i Replot, verkligen hamna åka en timme extra i ambulansen för att nå ett sjukhus med vårdberedskap? Ingen vasung vill se detta scenario bli verklighet i sin hembygd.

Vasa nation stöder manifestationen för Vasa centralsjukhus inkommande lördag, och vill poängtera hur viktig sjukhusets fulljourstatus är för oss och för våra nära och kära. Det skall inte behöva vara en tursam bonus att få vård på sitt eget modersmål – det skall vara en självklarhet.

Alexandra Lehtonen, medicine kandidat

akuten

Kallelse till oktober månads nationsmöte

Vasungar,

ni kallas härmed till oktober månads nationsmöte. Nationsmötet hålls torsdag 13.10 kl.18.00 i Teatern på nationsvåningen.
På nationsmötet bjuder våra värdinnor på mat. Alla nationsmedlemmar är varmt välkomna att delta i nationsmötet som är nationen högsta beslutande organ. Denna gång kommer vi under en skild punkt att diskutera verksamhetsplanen för år 2017, så kom och ge förslag åt styrelsen på vad just du vill göra på nationen nästa år.

Varmt välkomna! Föredragningslistan finns till påseende nedan:


VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Oktober 2016
Tid: 13.10.2016 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslista
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Kompletterande val av funktionärer
7. Val av representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄf:s höstmöten
8. Val av representanter till ÖNO:s styrelse 2017
9. Val av representanter till SSBS:s styrelse 2017
10. Tilläggsbudget för 2016, andra behandlingen
11. Användningen av nationens vimpel
12. Lediganslående av funktionärsposter
13. Diskussion om verksamhetsplan för 2017
14. Anmälningsärenden
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

på nationsmötet 15.9 lediganslogs flera poster som nu är öppna att sökas. Två representantplatser i Österbottniska Nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) styrelse för år 2017 samt två representantplatser i Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse för år 2017 söks genom en kort skriftlig, fritt formulerad, ansökan till e-postadressen vn-kurator@helsinki.fi senast söndag 9.10.

Dessa poster väljs alla för ett år åt gången.

Att poster lediganslås är ett normalt förförande som innebär att posten är ledig att sökas av vilken nationsmedlem som helst, men innebär inte att förtroendet för de sittande personerna är förbrukat. För dessa poster finns ingen begränsning på hur många år en person kan inneha posten. Av de sökande krävs inga specialla meriter, men de sökande förväntas vara väl förtrogna med Vasa nation och dess verksamhet samt ha nationens fulla förtroende.

ÖNO förvaltar nationshuset Ostrobotnia samt har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. ÖNO:s styrelse består av två representanter från varderas av husets tre nationer. Camilla Granholm och Tomas Melin är våra sittande styrelserepresentanter.

SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; VN, NN, ÅN, ÖFN. Samuel Prittinen och Sebastian Storholm är våra sittande styrelserepresentanter.

Undertecknad svarar på eventuella frågor om posterna.

Med vänliga hälsningar

Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Noux utflykt

Vasungar, nu är det dags för höstens andra idrottsprogram!
Hösten är här och vad passar då bättre än en dagsutflykt till Noux nationalpark?
För vem: Alla som behöver en paus från storstadslivet eller helt enkelt vill utforska huvudstadsregionen.
När: Lördag 1.10
Hur: Vi tar oss till Noux med tåg och buss. Start kl.11.00 från järnvägsstationen. Eftersom nationalparken ligger i Esbo så gäller det att ha värde på sitt busskort eller pengar med sig.

Anmälan senast 30.9:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_ChzeY1xde30-kIjScyNCHpw7ks9FhjFeMQqSh_DGZ-Yl0g/viewform

Facebook: https://www.facebook.com/events/520858854778519/

Bekväma kläder och matsäck med!

Äventyrsbana

Hej alla motionssugna!
Idrottskommitén ordnar torsdagen den 24.9 en utflykt till äventyrsbanan Huippu.

Huippu?
Äventyrsbanan Huippu går ut på att man genom att klättra och svinga sig från träd till träd skall ta sig igenom en bana som befinner sig på upp till 18 meters höjd. Banan tar ungefär 2 timmar att gå igenom.
Vem?
Banan passar åt alla, från soffpotatisar till idrottare.
Var?
Alberga (Veräjänpellonkuja 17) på gångavstånd från tågstationen i Alberga.
När?
Vi samlas vid äventyrsbanan Torsdag 29.9 kl.17:30
Pris?
10€. Betalas till Vasa nations konto: FI0340551150005340
Meddelande: Namn, Äventyrsbana
Studiekort med nationsklistermärke med till evenemanget!!

Anmälan:https://docs.google.com/forms/d/1HQnIh5bZ1O3N6Dfau558BB-7d0mEWguZGKdA4ByA50k och betalning senast tisdag.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1766943916911509/

Höstens första nationsmöte 15.9 kl.18

September månads nationsmöte hålls torsdag 15.9 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationens medlemmar är varmt välkomna att delta och påverka verksamheten. Värdinnekommittén bjuder på mat till alla som deltar i mötet.

På september nationsmötet kommer vi att gå igenom Vasa nations mellanbokslut och behandla en eventuell tilläggsbudget för 2016. Likaså kommer vi att behandla Österbottniska Delegationens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2015 samt behandla en eventuell tilläggsbudget för år 2016. Vi har glädjen att godkänna en hel del nya medlemmar, dessutom ska vi boka in datumet för nästa årsfest. Bland funktionärsposterna kommer det att bli en del ommöbleringar och en del poster finns därför lediga att sökas. Lediga poster söks genom att meddela antingen kurator Frida (vn-kurator at helsinki.fi) eller styrelseordförande Camilla (vn-ordforande at helsinki.fi)
senast onsdag 14.9, gärna så fort som möjligt. De svarar också på eventuella frågor om de olika posterna.

Följande poster finns lediga att sökas:
– En plats i Österbottniska Delegationen för hösten 2016.
– Klubbhövding, hösten 2016.
– Två platser i Porthanveckokommittén.
– Två platser i Porthanfestkommittén.
– Årsfestmarskalk 2017.

Varmt välkomna på nationsmöte! Föredragningslistan har skickats ut per e-post.