Kuratorn

Kuratorer
Vasahörnan fylld med Vasa nations kuratorer (2014)

Kuratorn väljs för två år åt gången och är ofta en äldre studerande eller nyutexaminerad nationsmedlem som är väl förtrogen med nationens verksamhet. Kuratorn leder i samråd med styrelsen nationens verksamhet. Kuratorn övervakar att nationens stadgar efterlevs och att beslut som fattats av nationsmötet verkställs. Till kuratorns uppgift hör att övervaka styrelsens och övriga funktionärers verksamhet. Det är kuratorn som sammankallar till nationsmöten och i inspektorns frånvaro är det hen som för ordet. Kuratorn fungerar som ordförande i disciplinutskottet och i kamratskapspriskommittén samt som sekreterare i stipendienämnden. Kurator fungerar som en länk mellan nationen och dess interna och externa kontakter, driver ärenden för nationens räkning samt rapporterar om viktiga beslut som fattas.

Kurator 2020-2022
Camilla Martin vn-kurator ät helsinki.fi

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x