Representation

Representation

Vasa nation strävar till att aktivt vara representerad på andra nationer och föreningars officiella fester. Representation är en viktig del av nationslivet. Genom detta utbyte kan goda kontakter och värdefulla vänskapsband till andra organisationer upprätthållas.

I första hand är det styrelsen, aktiva och tidigare funktionärer som representerar Vasa nation. Kommittémedlemmar, väl förtrogna med verksamheten, kan också beviljas rätt att representera nationen utåt.

Representera

För att få ersättning för sina representationsuppdrag bör man följa följande principer:

1. Meddela intresse för representationsuppdrag i god tid till sekreteraren, vn-kansli [at] helsinki.fi. Styrelsen beviljar rätt att representera nationen.

2. Till representationsuppdraget hör att man anskaffar en gåva till värdorganisationen. Gåvan ersätts av nationen, men bör inte överstiga överenskomna belopp (se tabell). Under tillställningen överräcks gåvan med en hälsning från Vasa nation.

3. Under uppdraget skall man uppföra sig representabelt. Angivna klädkoder och tider bör följas. Speciellt officiella stipendiater skall delta i det program som arrangörerna ordnar.  Man bör sträva till att upprätthålla de goda kontakter som nationen månar om att ha med andra organisationer.

4. En representationsansökan lämnas in senast en månad efter uppdraget. Blanketten finns längre ner på denna sida vilken lämnas in tillsammans med kvitton till skattmästaren.

Ersättningsprinciper:

Typ Gåva av supé /resa max per sällskap
Systernation 25 € 75 %
Vännation 25 € 75 % 250€
Nationer i NSD, studentkårer i Hfors 15 € 75 % 100 €
Övriga 15 €

Nämnvärt är att TF är en nation i NSD och representation till FSN i Umeå behandlas skilt av styrelsen.

Representationsblankett:

Printa ut, fyll i och lämna in till Vasa nations kansli

Representationsblankett.pdf

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x