Intyg

Intyg

I intygsärenden, ta kontakt med nationens medlemssekreterare. När ditt intyg är klart kan du hämta det på nationens kansli. Du kan även få ditt intyg elektroniskt via epost, eller i specialfall på posten.

Medlemssekreterare vn-medsek (ät) helsinki.fi

Vasa nations intyg

Från Vasa nation kan du få tre olika intyg: medlemsintyg, intyg över nationsmeriter och intyg över betald medlemsavgift. Intyg behöver du bland annat om du ansöker om en studentbostad via Österbottniska Delegationen, Victoria 4 (Busholmen), Majstranden, SSBS eller HOAS. Man kan även be om ett intyg om man söker ett arbete och vill ha intyg över nationsmeriterna eller ämnar ansöka om nationens stipendier.

Medlemsintyg:

Detta intyg kan alla Vasa nations inskrivna medlemmar få, som uppvisar läsårets VN-klistermärke eller kvitto på betald medlemsavgift. Medlemsintyget är användbart då du söker studentbostad eller vill ansöka om nationens stipendier.

Intyg över nationsmeriter:

Detta intyg kan alla Vasa nations medlemmar få. När du ber om ett intyg över nationsmeriter bör du meddela vilka nationsmeriter du har (funktionärs- och ansvarsposter, styrelseår, kommittéer samt årtal för dessa). Detta intyg kan bland annat behövas då du vill att dina nationsmeriter ska tas i beaktande i din stipendieansökan till nation.

Intyg över betald medlemsavgift:

Detta intyg får sådana personer som inte är inskrivna i Vasa nation men som har betalat avgiften för verksamhetsåret. Gäller främst dem som söker bostad men som inte ännu har fått chansen att skriva in sig (t.ex. gulisar). Då du ber om ett intyg över betald medlemsavgift bör du bifoga ett kvitto över betald medlemsavgift.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x