Funktionärer 2008

Inspektor Mikael Knip
Kurator Johan Lahtinen

Styrelsen 2008


Styrelsen 2008. Stående: Christoffer Nordström, Linda Sundman och Sebastian Örndahl.

Sittande: Camilla Klemets, Linn Häggqvist, Charlotta Smeds och Camilla Höglund.

Styrelseordförande Linda Sundman
Sekreterare Linn Häggqvist
Skattmästare Sebastian Örndahl
Programansvarig ->aug. Camilla Klemetssep.-> Sara Knip
Gulnäbbsansvarig Charlotta Smeds
Historiograf &vice ordförande Camilla Höglund
Styrelsemedlem Christoffer Nordström

Övriga funktionärer 2008

ÖD- representanter Linda Sundman
Camilla Höglund
ÖD-representants- suppleanter Nicklas Forss
Johanna Finne
Historiograf Camilla Höglund
Medlemssekreterare Magnus Stagnäs
Kulturansvarig Andrea Eklund
Idrottsansvarig Emil Matintupa
Idrottskommittén Christoffer Nordström
Jonatan Skagersten
Thomas Jacobson
Ronny Engblom
Magnus Björk
Programkommittén Emma Strömbäck
Emelie Sved
Sara Knip
Andrea Eklund
Sofia Wiik
Jonna Huhtaoja
Thomas Jacobson
Josefin Nyman
Minna Östman
Marielle Korpihalkola
Ida Berg
Robin Tåg
Hanna Palmqvist
Frida Båsk
Jannike Hagström
Christoffer Nordström
Ronny Engblom
Malin Eerola
Jafet Kackur
Julia Weijola
Sandra Smedlund
Studieansvarig Frida Wikberg
Abikommittén Andrea Eklund
Thomas Jakobson
Emelie Sved
Emma Strömbäck
Sandra Smedlund
Josefin Nyman
Sofia Wiik
Elisa Makarevitch
Julia Weijola
Torbjörn Nyström
Klubbhövding Mathias Enell
Viceklubbhövding Thomas Jacobson
Peter Kaas
Rasmus Tåg
Monika Lövsund
Ronny Engblom
Värdinnor Monica Lillqvist
Maria Mickelsson
Värdinnekommittén Petra Forsell
Henrik Klinkmann
Tomas Melin

Johanna Finne
Sofia Helsing
Malin Eerola
Hanna Björkstrand
Marina Corin
Maria Jakobsson
ADB-ansvarig Tomas Melin
ADB-kommittén Rasmus Tåg
Jafet Kackur
Henrik Klinkmann
Gulnäbbskommittén Andrea Eklund
Thomas Jacobson
Emelie Sved
Sara Knip
Magdalena Harald
Malin Stagnäs
Petra Forsell
Marielle Korpihalkola
Hanna Nyman
Katja Lillsunde
Josefin Nyman
Elisa Makarevitch
Minna Östman
Malin Eerola
Julia Weijola
Johan Staffas
Johanna Wester
Årsfestmarskalker Camilla Granholm
Janne Pasanen
Årsfestkommittén Sebastian Örndahl
Monica Lillqvist
Eva Orava
Heidi Orava
Susanne West
Maria Vidberg
Årsboksansvarig (saknas)
Årsbokskommittén (saknas)
Sångledare Jonna Huhtaoja
Vicesångledare Nicklas Forss
Fanbärare Carl-Christian Holm
Vice fanbärare Emil Matintupa
Bostadsansvarig Anna Forsman
Bostadskommittén Maria Mickelsson
Johanna Finne
Bastumajor Erik Fallenius
Externansvarig Malin Eerola
Stipendiatvärdar
Johan Lahtinen
Linn Sandbacka
Sofia Nynäs
Jafet Kackur
Johan Staffas
Emma Fagerudd
Ungseniorkommittén Magnus Melin
Marie Granholm
Mikael Mattas
Andreas Nyqvist
Tapani Rintala
Björn Salmi
Kajsa Haga
Heidi Orava
Tomas Guss
Christoffer Frantz

Marcus Tjäru
Cecilia Thylin
Disciplinutskottet Johan Lahtinen
Martin Sjölind
Tomas Melin
Rasmus Tåg
Maria Mickelsson
Sommarfestansvarig Tomas Melin
Sommarfestansvarig Martin Sjölind
Sommarfestkommittén Josefin Nyman
Minna Östman
Linda Sundman
Torbjörn Nyström
Tutorer Julia Weijola
Rasmus Tåg
Sebastian Örndahl
Sara Knip
Stugkommittén Ingmar Stuns
Johan Lahtinen
Linda Sundman
Tomas Melin
Nicklas Forss
Sebastian Örndahl
Camilla Klemets
Revisorer Eva Bruun
Martin Slotte
Revisorssuppleant Mats Grahn
Johannes Sarin
Årskontrollanter Tomas Melin
Johanna Finne
Årskontrollant- suppleanter Henrik Klinkmann
Maria Jakobsson
Revisor för ÖD Ing-Marie Wiklund
ÖD revisorssuppleant Martin Slotte