Funktionärer 2004

Inspektor Matti Klockars
Kurator Janne Pasanen

Styrelsen 2004

Styrelseordförande Elisabet Back
Vice-ordförande Susanne West
Sekreterare Jeannette Laurén
Programansvarig Andreas Nyqvist
Idrottsansvarig Fredrik Hanstén
Studieansvarig Anna Forsman
Historiograf Katarina Törnqvist
Skattmästare Maja Strang
Klubbhövding Anders Stenberg

Övriga funktionärer 2004

Värdinnor Sofia Helsing
Jannica Påfs
Fanbärare Fredrik Boström
Adb-ansvarig Magnus Melin
Årsfestmarskalk Disa Hägg
Externansvarig Kajsa Haga
Gulisansvarig Maria Vidberg
Medlemssekreterare Heidi Orava
Bostadsansvarig Marie Granholm
Sångledare Tomas Melin
Bastumajor Hanna Mendelin
Programkommittén Martin Sjölind
Tomas Melin
Marina Wiik
Carl-Christian Holm
Hanna Björkstrand
Malin Granvik
Sara Haga
Anna Forsman
Sofia Helsing
Anna-Maria Wik
Adb-kommittén Björn Salmi
Olof Englund
Fredrik Boström
Lucas Vikström
Johan Mangs
Guliskommittén Christoffer Frantz
Dan Pada
Tomas Melin
Carl-Christian Holm
Linda Taxell
Niklas Björk
Tanja Granholm
Magnus Stagnäs
Abikommittén Dan Pada
Cecilia Thylin
Jon Holmström
Linda Björk
Vicevärdinnor Olle Englund
Johanna Finne
Jeannette Laurén
Susanne West
Hanna Björkstrand
Hanna Mendelin
Viceklubbhövding Christoffer Frantz
Carl-Christian Holm
Fredrik Enell
Jan Rönnback
Stipendiatvärdar Hanna Björkstrand
Marie Granholm
Birthe Weijola
Anna-Maria Wik
Anna Lindroos
Åsa Dalvik
Idrottskommittén Christoffer Frantz
Katarina Hellén
Lucas Vikström
Magnus Nilsson
Carina Achrén
Hanna Mendelin
Linda Taxell
Tom Ivars
Ungseniorkommittén Tomas Guss
Tomas Granö
Åsa Dalvik
Pia Jåfs
Jonas Riska
Pekka Sjöberg
Camilla Lindqvist
Vicesångledare Heidi Orava
Elisabet Back
Olle Englund
Bostadskommittén Magnus Melin
Christoffer Frantz
Björn Salmi
Mikael Mattas
Årsfestkommittén Carina Achrén
Susanne West
Filip Högnabba
Hanna Mendelin
Björn Salmi
Katarina Törnqvist
Johan Mangs
Disciplinutskottet Susanne West
Magnus Melin
Björn Salmi
Kajsa Haga
Revisorer Per-Olof Stenvall
Andreas Berg
Revisorssuppleant Mats Grahn
Årskontrollanter Marie Granholm
Åsa Dalvik
Årskontrollant- suppleanter Pia Jåfs
Camilla Lindqvist
ÖD- representanter Kajsa Haga
Fredrik Boström
ÖD-representants- suppleanter Susanne West
Martin Stara
Revisor för ÖD Ing-Marie Wiklund
ÖD- revisorssuppleant Martin Slotte
Körledare för vassjungarna Marie Granholm