Ungseniorer

Seniormedlem

När du tagit examen blir du samtidigt seniormedlem vid Vasa nation. För att formellt bli seniormedlem ska du också meddela medlemssekreteraren att du är utexaminerad.

Senioravgiften har ändrats från och med nationsmötet i april 2019, och är minst 25 €. Detta betyder att seniorer ska betala minst 25 € men har möjlighet att betala en större summa om så önskas.

Läs mer om seniorverksamheten här.

Ungseniorverksamhet

Ungsenior blir du under ditt fjärde år som nationsmedlem. Ungseniorerna strävar efter att ordna program som sammanför olika generationer av vasungar. Ungseniorerna ordnar tillexempel bruncher, gemenskapskvällar, kulturprogram, idrottsprogram och seniorsitsar. Glöggracet i december, som snabbt har hunnit bli en tradition, ordnas av ungseniorerna.

Alla Vasa nations medlemmar kan delta i Ungseniorernas program.

Mera information om program fås via e-postlistan eller i Fb-gruppen Vasa nations ungseniorer.

noux

Vasa nations ungseniorer besökte höstvackra Noux nationalpark 2014

E-postlista

På ungseniorernas e-postlista får du information om kommande program och fester. Här finns instruktioner för hur du börjar prenumerera på en e-postlista.

Kontakt

Om du har förslag på program, idéer eller frågor om verksamheten, får du gärna ta kontakt med senior- och ungsenioransvarige. Kontaktuppgifter hittar du under fliken funktionärer.

Ungseniorkommittén 2020:

Linda Sjöblom, ungsenioransvarig