Seniorer

Bästa seniorer

Nationslivet slutar inte efter examen! Vi hoppas att alla vasungar som söker nya utmaningar oberoende av hemort håller nationens kansli underrättat om sina kontaktuppgifter. Läs här om hur du uppdaterar dina kontaktuppgifter.

För att komma med på seniorernas epostlista ta en titt här.

Senioravgift

Senioravgiften är från och med april nationsmöte 2019 minst 25€. Detta betyder att seniorer ska betala minst 25€ men har möjlighet att ge en större summa om så önskas. Avgiften går till Vasa nations ungsenior- och seniorverksamhet. Information om hur du betalar medlemsavgiften hittar du bakom denna länk.

Kommande program

Porthanfesten ordnas den 7.11.2020 och där ser vi gärna också vasungar ur alla årgångar på plats, mer information finns på pv.osakunta.fi/porthan.

Övrigt

Seniorerna får tidningen Ostrobotnia, de år när den trycks, samt informationsbrev från nationen. Dessutom brukar vi ordna ett par träffar under året samt en sommarträff i Österbotten. Vid träffarna brukar vi sträva efter att få någon äldre vasung att ställa upp som talare vid klimpsoppskvällen i nationslokalen eller som värd vid något intressant exkursionsmål.