Vasa nation CXIV

Den 28 maj 2022 firades Vasa nations CXIV årsfest.

Temat för festen var balans, då vi tycker att det är viktigt att alla hittar sin egna balans i   livet och vi önskar få leva i en värld där det råder mer balans.

Årets festtal hölls av Marco Lindholm, grundare och VD för marknadsföringsbyrå Lindebarn, rockmusiker, regissör och skådespelare.

Vasa nations årsfest firas enligt tradition kring Anders Chydenius födelsedag i slutet av februari. Under sin tid var Chydenius en stor kämpe för demokrati, jämlikhet och tryckfrihet. 

Årets årsfest var på det sättet speciell eftersom vi bröt mot traditionen och firade undantagsvis tre månader senare, på grund rådande pandemirestriktioner.112 personer deltog i den fina festen.

Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till att möjliggöra denna fest, särskilt våra sponsorer.

Vi vill även tacka alla som deltog i årsfesten för att fira vår härliga nations 114 verksamhetsår – tillsammans gjorde vi kvällen oförglömlig!

Hälsningar,

Vasa nations årsfestmarskalkar 2022

Rebecca Häggblom och Sandra Mäki-Rautila