Vasa nation CXIII

Lördagen den 27 februari är det dags för årsfest. I år firar vi 113 år, denna gång virtuellt.

På grund av den rådande pandemin kommer kvällens festligheter direktsändas på Vasa nations egna Youtubekanal från Ostrobotnias festvåning, där kärnteamet för kvällens program håller hus. På festdagen skickas en länk till direktsändningen.

Nedan hittas programmet för festen samt ett årsfestbingo!

Program

16.00 Nationers och föreningars hälsningar

16.45 Vi hedrar minnet av de stupade

17.00 Programmet i festsalen börjar
                        -Välkomsttal, Camilla Martin
                        -Talet till hembygden, Julia Wik
                        -Talet till Universitetet, Lovisa Back
                        -Rektors svarstal, Jari Niemelä
                        -Vassjungarna

18.45 Konferens

19.05 Programmet fortsätter
                       -Festtalet, Richard Brander
                       -Musikuppträdande, Julia Wik & Lovisa Back
                       -Utdelning av stipendier och förtjänsttecken

20.40 Vän- och systernationers hälsningar och ordet fritt
                       

21.30 Festen avslutas

Årsfestbingo

Här hittar ni en bingobricka som underhållning under kvällens lopp.
Kan ni få fyra i rad, eller kanske lyckas ni ta hela brickan?