Kostnadsersättning

För att förtydliga och framförallt underlätta bokföringsarbetet finns en kostnadsersättningsblankett som fylls i av alla som söker ersättning för sina inköp.

Blanketten fylls i av den sökande på mittersta området och alla kvitton/bilagor som hör till inköpet fästs på baksidan vid krysset. Sen överlämnas blanketten till skattmästaren eller till kansliets postfack.

Tack!

Kostnadsersättningsblanketten finns även i Vasa nations kansli på anslagstavlan. Om du vill kan du fylla i din blankett på datorn, välj då den ifyllbara blanketten.

Kostnadsersättning.pdf