Medlemsförmåner

Förmåner med att vara Vasung

Bostäder

Som nationsmedlem kan du söka nationens bostäder i Vallgård, Majstranden eller Dammen. För mer info om bostäder, se bostadssidan.

Stipendier

Alla medlemmar har rätt att söka Vasa nations studie- eller forskningsstipendier. Stipendierna delas ut på årsfesten i februari. För mera information se stipendiesidan .

Övriga förmåner

Studentlunch i restaurang Manala
Á la carte erbjudande i Manala & St. Urho’s Pub
Helglunch och studierabatt på drycker
De österbottniska nationernas bibliotek
Tidningshörnan

Taurus

Studentlunch i restaurang Manala

Hösten 2019 kommer det att ske förändringar i nationslunchen på restaurang Manala. I september erbjuds nationsmedlemmar nationslunch på Manala för 6,20€ mot uppvisande av studiekort/nationskort med giltigt nationsklistermärke. Mera information om lunchen för resten av hösten kommer inom september. Följ med uppdateringar i infomejlen och på Facebook.

Lunchtider: Studentlunchen serveras måndag till fredag kl. 11.00 – 14.00 i Manalas restaurang på gatunivå (ingången bredvid St. Urho’s Pub). Studerande äter med restaurangens övriga matgäster och för allas trivsel bör alla således uppföra sig städat. Studerade rekommenderas att äta efter kl.12.00, för att undvika rusning. Studerade ska sitta vid de bord som är avsedda för nationsmedlemmar. Efter kl. 12.15 får man sätta sig där det finns lediga bord, om det är för fullt vid de reserverade borden. Undvik att sitta kvar vid bordet längre än vad som krävs. Man äter sin mat och dricker sitt kaffe i rask takt för att inte ta plats i onödan. Ifall det finns gäster som väntar på bord, kan man dricka kaffet vid bardisken. Detta för att inga kunder skall behöva vända i dörren p.g.a. trängsel. I lunchpriset ingår förrättssoppa, salladsbuffé, huvudrätt, samt efterrätt eller kaffe.

Manalas hemsida finns öppethållningstider och lunchlista!

Á la carte erbjudande i Manala & St. Urho’s Pub

Från Manala får nationsmedlemmar 20 % rabatt på á la carte-listans rätter mellan kl. 14:00 och 19:00 alla dagar året om. Studentkort med giltigt nationsklistermärke bör uppvisas vid beställningen och erbjudandet är personligt.

Även på á la carte-listan på St.Urho’s Pub får nationsmedlemmar 20% rabatt alla dagar mellan 15:00 och 22:00. Även här måste giltigt studiekort uppvisas och det bör noteras att erbjudandet är personligt.

Helglunch och studierabatt på drycker

Mot uppvisande av studiekort med nationsklistermärke får nationsmedlemmar äta förmånlig helglunch även på lördagar kl. 14.00 – 18.00 i Manalas bar och på söndagar kl. 15.00 – 18.00 i St. Urho’s Pub.
Maten beställs vid bardisken, fråga efter en ”studentmåltid”. Serveringspersonalen kommer sedan med maten till bordet. Nationsmedlemmar får under lördagar sitta vid valfritt bord på barsidan. Ett flertal rätter fås för 6,00 euro under helgerna.

Nationsmedlemmar får också  beställa  Karhu III- öl för 4 € och Crowmoor-cider  för 5 € från Manalas bar och i Manalaklubb mot uppvisande av studiekort med nationsklistermärke. Garderobsavgiften behöver man inte heller betala om man visar upp studiekortet med nationsklistermärke.

Fr.o.m. 1.10.2019 får nationsmedlemmarna -20% rabatt på fatöl och -cider på St. Urho’s Pub. Erbjudande är i kraft fram till 31.12.2019, mot uppvisande av studiekort med årets nationsklistermärke.

Österbottniska nationernas bibliotek

står till ditt förfogande och som nationsmedlem kan du också vara med och påverka vilka böcker som skaffas till biblioteket.

Tidningshörnan

I nationsvåningens klubbrum finns ett stort utbud av dagstidningar. Här hittar du bland annat Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat, Österbottens tidning och Sydin. Därtill finns det också en stor del av de finskspråkiga dagstidningarna.