Kören Vassjungarna

Vassjungarna är namnet på nationens egen kör, som har verkat från och till under många år. Kören övar oftast på onsdagar, och uppträder vid nationens festligheter. På nationens årsfest i februari 2020 hade kören sitt första uppträdande efter en 10 årig artistisk paus. 

Vassjungarna uppträder på årsfesten 2020

Repertoaren är varierande, men består mestadels av visor och popmusik. För att sjunga i kören behöver du inte desto mera musikalisk bakgrund, men eftersom Vassjungarna sjunger flerstämmigt behöver du kunna hålla ton och vara beredd på att öva på dina stämmor också utanför övningstid. Insjungning till kören ordnas kontinuerligt under hela verksamhetsåret. På insjungningen kollas ditt register och gehör och du får uppträda med en valfri sång.

Aktuellt

Under pandemin har kören varit aktiv och gjort körvideor, till exempel denna: 

Ta kontakt med körledare för att anmäla intresse till att sjunga in i kören, om du har andra frågor om körens verksamhet eller om du vill boka kören för ett uppträdande.