Funktionärer 2012

Inspektor Mikael Knip
Kurator (nuvarande) Linda Sundman
Kurator (fram till 25.2) Tomas Melin

Styrelsen 2012

Maila styrelsen på adressen <vn-aktiva ät helsinki.fi>.

Styrelseordförande Jonas Stubb
Sekreterare Simone Holmberg
Skattmästare Camilla Martin
Programansvarig Anna Sundqvist
Infoansvarig (tidigare)
Infoansvarig (fr.o.m. september)
Azra Arnautovic
Jessica Ingo
Idrottsansvarig Robin Granqvist
ADB-ansvarig Alexander Järf
Klubbhövding Johan Matintupa
Gulnäbbsansvarig Jessica Påvall
Styrelsemedlem Jenny Sjökvist

 

Övriga funktionärer 2012

ÖD- representanter
Ordinarie Jonas Stubb
Ordinarie Kristoffer Fant
Suppleant Henrik Finnström
Suppleant Alexandra Back
ADB-kommittén Dan Koskenniemi
Daniel Häggman
Lucas Bäckman
Sebastian Storholm
Abikommittén Anna Evars
Ben Smulter
Jimmy Nylund
Linn Sandells
Marie Lillhannus
Bastumajor Thomas Vikfors
Bostadsansvarig Jessica Ingo
Bostadskommittén Henrik Finnström
Victor Koivumäki
Disciplinutskottet Henrika Brännback
Kristoffer Fant
Markus Wiklund
Sebastian Örndahl
Externansvarig Henrika Brännback
Sara Nygård
Fanbärare Wilhelm Söderman
Fondskattmästare Kristoffer Fant
Gulnäbbsansvarig Jessica Påvall
Gulnäbbskommittén Anna Evars
Erik Stara
Hannie Hindersson
Jan Rönnskog
Jessica Lindberg
Katrin Asplund
Linn Sandells
Sara Holms
Victor Koivumäki
Historiograf Sara Knip
Idrottskommittén Ben Smulter
Carolina Granfors
Johanna Öman
Mika Yrjänä
Pavel Kikot
Simon Granlund
Kulturansvarig Johanna Öman
Körledare
Medlemssekreterare Henrik Finnström
Nationsfotograf Michaela Bäckman
Thomas Vikfors
Programkommittén Anna Evars
Carolina Granfors
Daniel Häggman
Frida Båsk
Frida Högnabba
Jessica Lindberg
Jessica Påvall
Johanna Levlin
Katrin Asplund
Linn Sandells
Marie Lillhannus
Pavel Kikot
Simon Granlund
Victor Koivumäki
Revisor för ÖD Ing-Marie Wiklund
Revisor för ÖD suppleant Martin Slotte
Revisorer Martin Slotte
Revisorssuppleant Henri Palm
Sommarfestansvarig Maija Haga
Sommarfestkommittén Johnny Finnholm
Kristoffer Fant
Miika Granö
Sara Nygård
Valter Sandström
Studieansvarig Jenny SjökvistBen Smulter
Stugkommittén Kristoffer Fant
Ben Smulter
Edward Winter
Jan Rönnskog
Johan Dahl
Magnus Strandberg
Mika Yrjänä
Sångledare Thomas Vikfors
sångledare vice Andrea Holm
Hannie Hindersson
Ungseniorkommittén Andrea Eklund
Camilla Höglund
David Häggkvist
Frida Wikberg
Hanna Björkstrand
Lisa Back
Lotta Smeds
Sara Knip
Viceklubbhövding Alexander Järf
Camilla Martin
Christian Karv
Katrin Asplund
Markus Wiklund
Samuel Prittinen
Sarah Rosendahl
Simone Holmberg
Thomas Vikfors
Wilhelm Söderman
Värdinna Dan Käldman
Carolina Granfors
Värdinnekommittén Elisa Häggström
Heidi Enbacka
Kristoffer Fant
Pavel Kikot
Betty Ehnvall
Årsfestmarskalk Azra Arnautovic
Vanja Ravald
Årsfestkommittén Elisa Häggström
Frida Båsk
Jeanette Hulden
Jenny Sjökvist
Sarah Rosendahl
Årskontrollanter Jessica Ingo
Kristoffer Fant
Årskontrollant- suppleanter Camilla Höglund
Frida Wikberg