Funktionärer 2007

Inspektor Mikael Knip
Kurator Johan Lahtinen

Styrelsen 2007

Maila styrelsen på adressen <vn-aktiva ät helsinki.fi>.

Styrelseordförande Johanna Finne
ADB-ansvarig (vice-ordförande) Henrik Klinkmann
Sekreterare Maria Jakobsson
Skattmästare Jonas Kommonen
Programansvarig 1.1-13.9: Frida Wikberg14.9-31.12: Camilla Klemets
Externansvarig Linda Sundman
Historiograf Eva Nyman
Värdinna Camilla Höglund
Styrelsemedlem Tomas Melin

Övriga funktionärer 2007

ÖD- representanter Johanna Finne
Martin Sjölind
ÖD-representants- suppleanter Tomas Melin
1.1-13.9: Marina Wiik14.9-31.12: Nicklas Forss
Medlemssekreterare Magnus Stagnäs
Kulturansvarig Patrik Salmi
Idrottsansvarig Monica Lillqvist
Idrottskommittén Carl-Christian Holm
Jonatan Skagersten
Johannes Sarin
Programkommittén Charlotta Smeds
Emma Pitkäjärvi
Catarina Ahlvik
Sebastian Örndahl
Sofia Wiik
Camilla Klemets
Carolina Björk
Josefin Nyman
Minna Östman
Lotta Kåll
Patrik Bodö
Patrik Salmi
Sandra Smedlund
Malin Eerola
Studieansvarig Lisa Haga
Abikommittén Jonna Huhtaoja
Charlotta Smeds
Malin Eerola
Sara Mannsén
Jannike Hagström
Sofia Nylén
Caroline Ingo
Sofia Wiik
Christoffer Nordström
Klubbhövding Ronny Engblom
Viceklubbhövding Sebastian Örndahl
Värdinna Tor-Björn Nyström
Vicevärdinnor Frida Pått
Lotta Kåll
Sofia Helsing
Johanna Byggmästar
Adb-kommittén Erik Fallenius
Nicklas Forss
Jonathan Holmqvist
Johannes Sarin
Gulnäbbsansvarig Jannice Sirkka
Gulnäbbskommittén Mirjam Heir
Sara Mannsén
Charlotta Smeds
Frida Pått
Camilla Klemets
Heidi Hakala
Sofie Lindvik
Rasmus Tåg
Sandra Nybacka
Malin Kock
Jussi Nygård
Rasmus Nybo
Minna Östman
Malin Eerola
Årsfestmarskalk Anette Forsström
Årsfestkommittén Linn Sandbacka
Magnus Nilsson
Emil Matintupa
Carolina Björk
Jon Holmström
Dan Pada
Pia Haga
Årsboksansvarig
Årsbokskommittén Maria Vidberg
Elisabet Back
Sångledare Martin Sjölind
Vicesångledare Nicklas Forss
Susanna Liesipohja
Carl-Christian Holm
Magnus Nilsson
Fanbärare Emil Matintupa
Vice fanbärare Anders Stenberg
Bostadsansvarig Anna Forsman
Bostadskommittén Jon Holmström
Bastumajor Dan Pada
Stipendiatvärdar Martin Sjölind
Heidi Hakala
Maja Strang
Ungseniorkommittén Magnus Melin
Marie Granholm
Mikael Mattas
Andreas Nyqvist
Tapani Rintala
Filip Högnabba
Katarina Törnqvist
Jonas Holmqvist
Tomas Guss
Elisabet Back
Katarina Hellén
Disciplinutskottet Susanne West
Johannes Sarin
Emil Matintupa
Ulf Brunberg
Susanna Liesipohja
Sommarfestansvarig
Sommarfestkommittén Martin Sjölind
Elisabet Back
Cecilia Thylin
Revisorer Per-Olof Stenvall
Martin Slotte
Revisorssuppleant Mats Grahn
Andreas Berg
Årskontrollanter Martin Sjölind
Magnus Stagnäs
Årskontrollant- suppleanter Nicklas Forss
Johannes Sarin
Revisor för ÖD Ing-Marie Wiklund
ÖD revisorssuppleant Martin Slotte