Funktionärer 2006

Inspektor Mikael Knip
Kurator Susanne West

Styrelsen 2006

Styrelseordförande Martin Sjölind
Externansvarig (Vice-ordförande) Nicklas Forss
Sekreterare Tomas Melin
Skattmästare Johannes Sarin
Programansvarig Dan Pada
Historiograf Magnus Stagnäs
Guln�bsansvarig Marina Wiik
Studieansvarig Johanna Finne

Övriga funktionärer 2006

ÖD- representanter Martin Sjölind
Erik Fallenius
ÖD-representants- suppleanter Maria Vidberg
Nicklas Forss
Medlemssekreterare Frida Wikberg
Kulturansvarig Anna Forsman
Idrottsansvarig Jon Holmström
Idrottskommittén Andreas Riska
Carl-Christian Holm
Patrik Jansson
Monica Lillqvist
Programkommittén Henrik Klinkmann
Susanna Liesipohja
Daniela Heinonen
Frida Wikberg
Linn H�gqvist
Emil Matintupa
Camilla Höglund
Mathias Andtbacka
Jon Holmström
Eva Nyman
Patrik Salmi
Lisa Haga
Viktor Hinds
Abikommittén Eva Nyman
Jeannette Laurén
Maria Jakobsson
Rasmus S�s
Magnus Nilsson
Sara Haga
Jannice Sirkka
Jussi Nyg�d
Patrik Levlin
Linda Sundman
Klubbhövding Lucas Vikström
Viceklubbhövding Magnus Klingenberg
Jannice Sirkka
Jan Rönnback
Värdinnor Anette Forsström
Malin Kock
Vicevärdinnor Monica Lillqvist
Torbjörn Nyström
Linda Sundman
Laura Sandvik
Johanna Byggmästar
Lukas Staffans
Kyle Eydvinson
Jonna Lillrank
Adb-ansvarig Erik Fallenius
Adb-kommittén Lucas Vikström
Andreas Riska
Fredrik Boström
Tom Wik
Gulnäbbskommittén Cecilia Thylin
Linda Sundman
Patrik Salmi
Torbjörn Nyström
Camilla Klemets
Jonna Huhtaoja
Pia Haga
Christoffer Nordstr�
Linn H�gqvist
Magnus Bjök
Patrik Jansson
Årsfestmarskalker Maria Jakobsson
Fredrik Hanstén
Årsfestkommittén Tomas Melin
Erik Fallenius
Tom Wik
Eva-Marie Westö
Anette Forsström
Henrik Klinkmann
Jonathan Holmqvist
Pia Haga
Sångledare Carl-Christian Holm
Magnus Stagnäs
Vicesångledare Tomas Melin
Nicklas Forss
Susanna Liesipohja
Fanbärare Anders Stenberg
Bostadsansvarig Jeannette Laurén
Bostadskommittén Fredrik Boström
Bastumajor Fredrik Enell
Stipendiatvärdar Nicolina Johansson
Marie Backman
Kajsa Haga
Åsa Dahlvik
Matilda Flemming
Ungseniorkommittén Magnus Melin
Björn Salmi
Mikael Mattas
Katarina Hellén
Jonas Riska
Filip Högnabba
Mats Bystedt
Anna Kotka
Tomas Guss
Elisabet Back
Disciplinutskottet Susanne West
Pia Haga
Erik Fallenius
Tomas Melin
Janne Pasanen
Sommarfest Ansvarig Hanna Björkstrand
Sommarfestkommittén Lisa Haga
Magnus Nilsson
Anders Stenberg
Lucas Vikström
Fredrik Enell
Revisorer Per-Olof Stenvall
Andreas Berg
Revisorssuppleant Mats Grahn
Martin Slotte
Årskontrollanter Erik Fallenius
Tom Wik
Årskontrollant- suppleant Elisabet Back
Fredrik Hanstén
Revisor för ÖD Ing-Marie Wiklund
ÖD revisorssuppleant Martin Slotte