Funktionärer 2002

Inspektor Matti Klockars
Kurator Martin Slotte


Styrelsen 2002

Styrelseordförande Åsa Dahlvik
Sekreterare Johan Lahtinen
Programansvarig Marie Granholm
Skattmästare Kajsa Haga
Externansvarig Hanna Mendelin
Historiograf Heidi Orava
Studieansvarig Martin Stara
Adb-ansvarig Simon Bäck

Övriga funktionärer 2002

Idrottsansvarig Mats Grahn, våren
Magnus Lundén, hösten
Gulnäbbsansvarig Maria Vidberg
Bostadsansvarig Tomas Guss
Värdinna Susann Flöjt
och Susanna Cederberg
Klubbhövding Stefan Nyman
Sångledare Elisabet Back
Fanbärare Magnus Storsjö
Bastumajor Tomas Guss
Programkommittén Elisabet Back
Johan Lahtinen
Kristian Isaksen
Katarina Hellén
Johanna Sigfrids
Heidi Orava
Linnea Stara
Fredrik Slotte
Hanna Rasmus
Anna Lindroos
Björn Salmi
Mikael Mattas
Adb-kommittén Marcus Lillandt
Jan Krooks
Web-bansvarig Sebastian Teir
Gulnäbbskommittén Kajsa Haga
Jill Hannus
Fredrik Bostöm
Johanna Villman
Maria Vidberg
Andreas Henelius
Vice-värdinnor Laura Sandvik
Sara Fröjdö
Hanna Rasmus
Ingrid Grannabba
Heidi Orava
Carina Achrén
Carolina Lybäck
Therese Andtfolk
Pia Haga
Susann West
Hanna Sandvik
Pia Jåfs
Magnus Melin
Årsfestkommittén Elisabet Back
Åsa Dahlvik
Mats Grahn
Tomas Granö
Camilla Lindqvist
Tomas Lindberg
Stipendiatvärdar Pia Jåfs
Martin Stara
Linnea Stara
Katarina Näs
Tomas Guss
Idrottskommittén Laura Sandvik
Sara Fröjdö
Björn Salmi
Mikael Mattas
Hanna Rasmus
Fredrik Slotte
Abikommittén Magnus Storsjö
Lucas Vikström
Camilla Lindqvist
Ulrika Björklund
Anna Lindroos
Stefan Nyman
Vice-sångledare Johan Lahtinen
Tomas Guss
Redaktionskommitten Hanna Mendelin
Bostadskommittén Mats Grahn
Magnus Melin
Jonas Frantz
Jonas Holmqvist
Revisorer Per-Olof Stenvall
Andreas Berg
Revisorssuppleanter Mats Bystedt
Pekka Sjöberg
Årskontrollanter Pekka Sjöberg
Janne Pasanen
Årskontrollantssuppleanter Pia Jåfs
Camilla Lindqvist
Diciplinutskottet Susann West
Pekka Sjöberg
Jonas Riska
Mats Grahn
ÖD-representanter Åsa Dahlvik
Jan Krooks
ÖD-representant, suppl. Hanna Mendelin
Marcus Lillandt
Revisor för ÖD Ing-Marie Wiklund
ÖD-revisorssuppleant Per-Olof Stenvall