Funktionärer 2001

Inspektor
professor
Matti Klockars
Kurator
pol.mag.
Martin Slotte

Styrelsen 2001

Ordförande
Jan Krooks
Programansvarig
Magnus Lundén
Sekreterare
Hanna Mendelin
Skattmästare
Mats Grahn
Externansvarig
Jonas Riska
Studieansvarig
Katarina Näs
Historiograf
Lisa Back
Idrottsansvarig
Johan Lahtinen

Övriga funktionärer 2001

Klubbhövding
Martin Stara
Viceklubbhövdingar
Mikael Ehn
Tomas Guss
Värdinna
Therese Andtfolk
Vicevärdinnor
Heidi Orava Karolina Boij Susann Flöjt
Cathrine Mattjus Ingrid Grannabba Susanna Cederberg
Simon Bäck Hanna Sandvik Marcus Lillandt
Programkommitté
Heidi Orava Tomas Granö Camilla Lindqvist
Mats Grahn Martin Stara Magnus Melin
Lina Udd Sebastian Teir Marie Granholm
Karolina Boij Hanna Rasmus
Sångledare Vicesångledare
Johan Lahtinen Tomas Guss
Årsfestmarskalk
Mats Bystedt
Årsfestkommitté
Marcus Lillandt Tomas Granö Mia Eklund
Therese Andtfolk Janne Pasanen Magnus Lundén
Kajsa Haga
ADB-ansvarig Medlemssekreterare
Jonas Riska Jonas Riska
Stipendiatvärdar
Hanna Sandvik Karolina Boij Camilla Lindqvist
Sofia Gripenberg Carina Svenfelt Pekka Sjöberg
Idrottskommitté
Elisabet Back Jan Långbacka Marie Bergdahl
Mats Grahn Rosanna Åström Jannica Påfs
Thomas Fordell Jonas Williamsson
Gulnäbbsansvarig
Tomas Guss
Gulnäbbskommittén
Marie Granholm Susann Flöjt Heidi Orava
Magnus Melin Jan Långbacka Johan Lahtinen
Susanna Cederberg Kajsa Haga
Abikommittén
Johan Lahtinen
Martin Stara Mats Grahn
Heidi Orava Marie Granholm Åsa Dahlvik
Fanbärare
Jan Långbacka
Vicefanbärare
Jonas Williamsson
Bastumajor
Jonas Frantz
Bostadsansvarig
Pekka Sjöberg
Bostadskommitté
Janne Pasanen
Mats Bystedt
Thomas Fordell Jonas Frantz
Redaktionskommitté
Sofie Knutar
Åsa Dahlvik Jonas Holmqvist
Sofia Löv Hanna Mendelin
Disciplinutskott
Pekka Sjöberg Mia Koski Thomas Fordell
Pia Jåfs
Representanter i ÖD
Jan Krooks Pekka Sjöberg
Suppleanter
Janne Pasanen Jonas Holmqvist
VN:s revisor för ÖD Suppleant
Ing-Marie Wiklund Per-Olof Stenvall
Fondförvaltningen 2001 -2003
Mats Grahn Andreas Slama
Henrik Fröjdman Robert Wiklund
Husstiftelsens styrelsemedlemmar
Ingmar Stuns Mårten Hagström
Husstiftelsens revisor
Per-Olof Stenvall
Årskontrollanter
Janne Pasanen Pekka Sjöberg
Årskontrollanternas suppleant
Pia Jåfs
Revisorer
Andreas Berg Per-Olof Stenvall
Revisorssuppleanter
Pekka Sjöberg Mats Bystedt