Funktionärer 1998

Inspektor
med.kir.dr. Matti Klockars
Kurator
FM Jonatan Slotte

Styrelsen 1998

Ordförande
Camilla Granholm
Viceordförande
Martin Slotte
Sekreterare
Pia Jåfs
Skattmästare
Martin Slotte
Programansvarig
Moa Mattfolk
Björn Isomaa
Andreas Berg Bodil Cederberg Janne Pasanen

Övriga funktionärer 1998

Klubbhövding
Mats Rönnback
Viceklubbhövd.
Kjell Holmberg
Värdinnor
Hanna Sandvik Ulrika Holmlund
Vicevärdinnor
Karin Henricson Sofia Gripenberg Annika Ollqvist
Malin Bredbacka Pia Nyman Camilla Lindqvist
Linda Södergård Pia Jåfs

Programkom.

Pekka Sjöberg Karin Henricson Eva Orava
Mikael Ström Christer Nyfält Mats Rönnback
Historiograf
Bodil Cederberg
Redaktionskom.
Catharina Gripenberg Filip Sten Malin Bredbacka
Medlemssekr.
Johanna Kankkonen
Externansvarig
Andreas Berg
Stipendiatvärdar
Johanna Kankkonen Camilla Lindqvist Janne Pasanen
Johan Sjöberg Heidi Strang
Sångledare
Johanna Kankkonen Andreas Berg Camilla Granholm
Vicesångledare
Tomas Guss
Gulnäbbsansv.
Henrik Lönnqvist
Gulnäbbscens.
Björn Isomaa Heidi Strang Henrik Kronholm
Kennet Riska
Studieansvarig
Björn Isomaa
Abi-infokom.
Johan Wadén Andreas Berg Maria Ehrnström
Johanna Majors Christoffer Sundqvist
Idrottsansvarig
Janne Pasanen
Idrottskom.
Tomas Lindberg Anders Björklund Ulla Yli-Koski
ADB-ansvarig
Kennet Riska
Årsfestmarskalk
Pauliina Lindberg
Årsfestkom.
Mårten Lönnqvist Eva Orava Moa Mattfolk
Camilla Granholm Johanna Kankkonen Lars Maura
Sandra Forsman
Fanbärare
Kristian Bengts
Vicefanbärare
Andreas Berg
Henrik Kronholm
Bastumajor
Jonas Frantz
Disciplinutsk.
Eva Orava Pauliina Lindberg Peik Strömsholm
Patrik Kass
Årskontrollanter
Patrik Kass Eva Orava
Årskontrollanternas suppleanter
Ing-Marie Wiklund Sandra Forsman
Revisorer
Daniel Björkstrand P.O Stenwalls revisionsbyrå
Revisorssuppl.
Ing-Marie Wiklund Maria Hällund