Funktionärer 1997

Inspektor Bitr. prof. Folke Stenman
Kurator FM Jonatan Slotte

Styrelsen 1997

Ordförande Patrik Kass
Viceordförande Johanna Kankkonen
Sekreterare Johanna Kankkonen
Skattmästare Björn Isomaa
Programansvarig
Camilla Granholm
Stefan Brännkärr
Moa Mattfolk
Martin Slotte
Henrik Kronholm

övriga funktionärer 1997

Klubbhövding Andreas Berg
Viceklubbhövding Pauliina Lindberg

Kennet Riska

Henrik Lönnqvist

Värdinna Pia Jåfs
Vicevärdinnor Petra Nyman
Pia Nyman
Johanna Elenius
Anna Back
Camilla Granholm
Malin Mutka
Pauliina Lindberg
Programkommitten Annika Långbacka
Janne Bernas
Tuuli Meriläinen
Mikaela Öström
Mårten Lönnqvist
Pia Jåfs
Historiograf Moa Mattfolk
Redaktionskom. Malin Söderman
Jenny Stenberg
Catharina Gripenberg
Medlemssekr. Janne Pasanen
Externansvarig Stefan Brännkärr
Stipendiatvärdar Henrik Kroholm
Anna Sarelin
Janne Pasanen
Lotta Munck
Johanna Elenius
Sångledare Sandra Forsman
Vicesångledare Johanna Kankkonen
Gulnäbbsansvarig henrik Kroholm
Gulnäbbscensorer Stefan Brännkärr
Johanna Kankkonen
Henrik Lönnqvist
Timo Latvala
Johan Sjöberg
Studieansvarig Martin Slotte
Abi-infokom. Catharina Sunngren
Sandra Forsman
Pauliina Lindberg
Kennet Riska

Annika Boström

Idrottsansvarig Tuuli Meriläinen
Idrottskom. Malin Söderman
Årsfestmarskalk Maria Hällund
Årsfestkom. Mårten Lönnqvist
Riikka Ketonen
Martin Slotte
Sandra Forsman
Kim Asplund
Fanbärare Kim Asplund
Vicefanbärare Stefan Brännkärr
Mårten Lönnqvist
Bastumajor Robert Sandbacka
Disciplinutskottet Daniel Björkstrand
Pauliina Lindberg
Michael Nylund
Stefan Brännkärr
Årskontrollanter Pauliina Lindberg
Andreas Slama
Revisorer Carl-Magnus Skott
Bernt Juthström
Revisorssupleanter Ing-Marie Wiklund
Johan Malm