Funktionärer 1996

Inspektor Bitr. prof. Folke Stenman
Kurator FM Gudrun Wahlström

Styrelsen 1996

Ordförande Pauliina Lindberg
Viceordförande Patrik Kass
Sekreterare Patrik Kass
Skattmästare Riikka Ketonen
Programansvarig Stefan Brännkärr

Camilla
Johanna Kankkonen
Mårten Lönnqvist
Tuuli Meriläinen

övriga funktionärer 1996

Klubbhövding Henrik Kronholm
Viceklubbhövding Henrik Lönnqvist
Karl Rönnholm
Martin Slotte
Ronnie Sundsten
Värdinna Tuuli Meriläinen
Vicevärdinnor Anna Asp
Stefan Brännkärr
Sandra Forsman
Camilla Granholm
Pia Gädda
Henrik Kronholm
Patrik Kronholm
Maria Liljestrand
Pia Lindström
Annika Långbacka
Ann-Charlotte Munck
Camilla OravaEva Orava
Tessa Ravals
Andreas Slama
Programkommitten Daniel Björkstrand
Stina Holmström
Maria Hällund
Tuuli Meriläinen
Martin Slotte
Historiograf Camilla Granholm
Redaktionskom. Ann-Sofie Berger
Jenny Stenberg
Malin Söderman
Medlemssekr. Maria Hällund
Externansvarig Johanna Kankkonen
Stipendiatvärdar Lena Hallin
Mikael Nylund
Sångledare Sandra Forsman
Vicesångledare Andreas Slama
Gulnäbbsansvarig Sandra Forsman
Gulnäbbscensorer Janne Bernas
Annika Långbacka
Eva Orava
Jonatan Slotte
Studieansvarig Mårten Lönnqvist
Abi-infokom. Otto Knutar
Mikael Nylund
Martin Slotte
Mikael Ström
Idrottsansvarig Simon Gripenberg
Idrottskom. Janne Bernas
Tarja Jokinen
Patrik Kronholm
Pia Lindström
Annika Långbacka
Christian Ståhlberg
Årsfestmarskalk Lars Maura
Årsfestkom. Stefan Brännkärr
Åsa Levo’n
Eva Orava
Jan Sandbacka
Jonatan Slotte
Fanbärare Henrik Kronholm
Vicefanbärare Karl Rönnholm
Andreas Slama
Bastumajor Robert Sandbacka
Disciplinutskottet Gudrun Wahlström
Björn Mitts
Mikael Nylund
Camilla Orava
Andreas Slama
Årskontrollanter Lars Maura
Camilla Orava
Revisorer Johan Malm
Andreas Slama
Medlemmar i ÖD Patrik Kass
Pauliina Lindberg
Camilla Orava
Eva Orava
Revisorer i ÖD Mårten Hagström
Daniel Björkstrand (suppl.)
Restaurangutskottet Ann-Charlotte Munck
Biblioteksutskottet Mikael Nylund
Repr. i NSD Gudrun Wahlström
Pauliina Lindberg (suppl.)