Funktionärer 2015

Inspektor Mikael Knip t.o.m. 31.8.2015
Ilse Julkunen fr.o.m. 1.9.2015
Kurator Kristoffer Fant

Styrelse

Styrelsen 2015
Vasa nations styrelse 2015
Styrelseordförande Samuel Prittinen
Sekreterare Martin Kjellman
Skattmästare Tommy Stara
Infoansvarig Victor Koivumäki
Programansvarig Patricia Ljungqvist
Idrottsansvarig Lukas Ohls
Gulnäbbsansvarig Cecilia Renvall
Studieansvarig Josefin Båskman
Styrelsemedlem
Karl Lidsle

Funktionärer

 

ÖD, ordinarie medlem
Samuel Prittinen
ÖD, ordinarie medlem
Camilla Martin
IT-ansvarig
ÖD-suppleant
Årskontrollant
Sebastian Storholm
ÖD-suppleant
Medlemssekreterare
Azra Arnautovic
Externansvarig
Senioransvarig
Frida Forsblom
Värdinna
Bastumajor
Erik Stara
Årsfestmarskalk
Årskontrollant
Marie Lillhannus
Årsfestmarskalk Linn Sandells
Sångledare Isak Frants
Fanbärare
Vice-sångledare
Bostadsansvarig
Max Åström
Sommarfestansvarig Markus Wiklund
Sommarfestansvarig Wilhelm Söderman
Klubbhövding Lasse Forsström
Klubbhövding Daniel Häggman
Historiograf Christian Karv

Kommittémedlemmar

Programkommittén Charlotta Härus
  Mikael Häggblom
  Ina Borg
  Emelina Enkvist
  Madeleine Sandler
  Malin Nysand
  Andreas Höglund
  Ann-Sofie Nyström
  Moa Sunabacka
Guliskommittén Katarina Aro
 
Årsfestkommittén Patricia Ljungqvist
  Betty Ehnvall
  Max Åström
  Hannie Hindersson
  Ann-Sofie Nyström
IT-Kommittén Simon Yliaho
 
Idrottskommittén Tanja Pitkäkangas
  Maja Muukkonen
Nina Wiklund
Nathalie Riska
Ungseniorkommittén Simon Yliaho
  Patricia Ljungqvist
  Nicklas Forss
  Camilla Martin
  Sebastian Storholm
  Henrika Brännback
Viceklubbhövdingar
Isak Norrman
Nathalie Riska
Josefin Båskman
Pavel Willman
Robin Stenman
Värdinnekommittén Alexander Påhls
  Camilla Martin
  Magnus Strandberg
  Valter Lang
  Sarah Karjalainen
 
Internationella kommittén Azra Arnautovic
  Elisa Häggström
  Ann-Sofie Nyström
 
Redaktionskommittén Azra Arnautovic
  Marie Lillhannus
  Katarina Aro
  Emelina Enkvist
 
Sommarfestkommittén Charlotta Härus
  Richard Engstrand
  Ann-Sofie Nyström
 
Disciplinutskottet Kristoffer Fant
  Sebastian Storholm
  Frida Forsblom
  Evalena Böhling