Funktionärer 2016

Kurator fr.o.m. 28.2.2016 Frida Forsblom
Kurator t.o.m. 27.2.2016 Kristoffer Fant
Inspektor Ilse Julkunen

Styrelsen

För att kontakta nationen ska du vända dig till styrelsen. Du kan skicka epost till hela styrelsen på adressen vn-aktiva ät helsinki.fi

Styrelseordförande Camilla Martin
Sekreterare Martina Wiklund
Skattmästare Mikael Häggblom
Programansvarig Malin Nysand
Programansvarig Andreas Höglund
Infoansvarig Alexandra Lehtonen
Gulnäbbsansvarig Andreas Molander
Styrelsemedlem Atte Kola

Övriga funktionärer

Bostadsansvarig Max Åström
Sångledare, Sommarfestansvarig Jens Lundell
Klubbhövding Dilok Österlund
Idrottsansvarig Katarina Aro
Kultivarie Calle Koskela
Sommarfestansvarig Josefin Båskman
Nationsfotograf Nina Viklund
Fanbärare, Värdinna Lukas Ohls
Bastumajor Hannes Rolander
Senioransvarig Linn Åström
Fondskattmästare Tommy Stara
Historiograf Marie Lillhannus
Historiograf Elisa Häggström
IT-ansvarig Samuel Prittinen
Värdinna Jenny-Maria Ahlstedt
ÖD-representant, medlemssekreterare Cecilia Renvall
ÖD-representant, externansvarig Ann-Sofie Nyström
ÖD-representant Azra Arnautovic
Årsfestmarskalk André Nordman
Årsfestmarskalk Rasmus Tunis
Revisor Martin Slotte
Revisorsuppleant Linda Sundman-Melin