Kategoriarkiv: Information

Januarinyheter 2022

Innehåll

  • Stipendier lediganslagna, dl 31.1.2022
  • Årets första dejourering 17.1.2022
  • Är du VN:s nästa fondskattmästare? Ansökan öppen tills 26.1!
  • Ansök till att bli ÖD-funktionär 2022
  • ÖD:s studentbostäders ordinarie ansökningsrond (stängd)

Stipendier lediganslagna

Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram tills 31.1.2022 kl. 23.59.

Läs noggrant igenom anvisningarna och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas av stipendienämnden. Ansökningar riktas till kurator. I år skickas alla ansökningshandlingar undantagsvis per e-post till adressen: vnkurator(at)gmail.com.

Stipendier kan endast ansökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek(at)helsinki.fi) i god tid före ansökan ska lämnas in men senast 27.1.2022 kl. 23.59.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest 26.2.2022, då stipendiebreven delas ut. Mottagarna förväntas delta i årsfesten. Notera att en person inte kan erhålla stipendier från Vasa nation fler än en gång annat än i särskilda situationer. Om en sökande inte beviljas stipendium, meddelas hen om saken.

Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens webbplats http://vasa.nation.fi/medlemar/stipendier

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor!

Med vänliga hälsningar,
Camilla Martin
Vasa nations kurator

************************************************************************

Årets första dejourering

På styrelsens dejoureringar, som i regel ordnas varje måndag kl. 15 – 18.00 på Tölögatan 3A (5:e våningen), kan du utföra nationsärenden så som att skriva in dig i nation, hämta ut nationsklistermärke, medlemsintyg, studentlunchsedlar till Manala och medlemsintyg.

Nationen håller tillsvidare stängt men styrelsen kommer att ordna dejoureringen som normalt. Det är endast tillåtet att komma på dejouren ifall du är symptomfri, använder munskydd, håller god hand- och hosthyguen samt har nationsärenden. Årets första dejourering är 17.1.2022 och det finns då möjlighet att antingen besöka nationsvåningen för att uträtta nationsärenden eller via Discord ta kontakt online med den styrelsemedlem som dejourerar.

Välkommen!

************************************************************************

Är du VN:s nästa fondskattmästare?

Fondskattmästaren väljs för två (2) år i sänder. Som fondskattmästare är du medlem i Vasa nations fondförvaltningsnämnd som vidare består av inspektor, kurator och tre ytterligare medlemmar.

Till uppgifterna som fondskattmästare hör att:

  • Uppgöra föredragningslista i samråd med kurator och inspektor samt kalla till fondförvaltningsmöten (2-3 gånger i året) 
  • Ansvara för de fakturor som ska ersättas ur nationernas fonder.
  • Fungera som sekreterare vid fondförvaltningens möten
  • Ansvara för informationsgången mellan nationen och hålla god kontakt med nationens skattmästare, fondförvaltningen och den anlitade banken
  • I samråd med nationens skattmästare följa upp användningen av disponibla medlen och avlägga rapport till styrelsen inför mellanrapporten och mellanbokslutet.

En ideal kandidat för “fondskattis”-posten har nationsmeriter, förmåga att formulera sig tydligt i skrift och intresserar sig för fondförvaltning. Har du inga nationsmeriter sedan tidigare räcker även ett genuint intresse av att sätta sig in i nationens fondförvaltning. Frågor kan riktas till förra årets fondskattmästare Johan Rabb via johan.rabb(at)aalto.fi eller till kurator.

Ansök genom en fritt formulerad skriftlig ansökan till kurator Camilla Martin, vnkurator(at)gmail.com senast 26.1.2022 kl. 23.59

Sök till att bli sommarfestansvarig

Nationens sommarfestansvariga ansvarar för planeringen och arrangemangen kring den årliga sommarfesten i Österbotten. Sommarfesten strävar till att ordnas på varierande orter från år till år. År 2021 var sommarfesten i Vasa och året innan i Närpes. Årets sommarfest kan med fördel ordnas i norra Österbotten! Tillsammans med sommarfestkommittén förverkligas planeringen och utförandet av sommarefesten.

Ansök om att få blir årets sommarfestansvarig till ordförande Alexandra Pensar vn-ordforande@helsinki.fi senast 26.1.2022 kl. 23.59.

**********************************************************************

Ansök om att bli ÖD-funktionär 2022

Vasa nation delar utrymmen och ordnar gemensam verksamhet tillsammans med våra finskspråkiga systernationer Etelä-Pohjalainen Osakunta och Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Vårt samarbetsorgan Österbottniska delegationen (ÖD)  sköter gemensamma ärenden, behandlar frågor som rör nationsutrymmena och ordnar våra gemensamma evenemang.

Genom att aktivera dig inom ÖD kommer du snabbt in i husets verksamhet och lär känna medlemmar också ifrån de andra  österbottniska nationerna. Delegationen håller möten ungefär var tredje vecka och i enlighet med delegationens stadgar får delegationens medlemmar under mötena använda sitt eget språk, svenska eller finska.

Österbottniska delegationens funktionärsposter inför verksamhetsåret 2022 år nu lediga att sökas. Senast 31.1.2022 vill vi ha in ansökningarna!
Följande poster är öppna att sökas:

Sekreterare
Sekreteraren för protokoll under delegationens möten samt håller ordning på delegationens post.

Skattmästare
Betalar räkningar, sköter delegationens ekonomi och bokföring.

Värdinna
Ansvarar för köket vid bl.a. funktionärsskiftet, vappsitsen och julmiddagen. Tar hand om köket tillsammans med nationernas värdinnor.

Chefsredaktör för tidningen Ostro
Gör tidningen Ostro.

IT-ansvarig
Ansvarar för att tekniken fungerar, och reagerar när den inte fungerar. 🙂 Sköter bland annat om e-postlistan, bokningskalenderna och administrerar webbservern och hemsidorna.

Informationsansvarig
Ansvarar för att nationsmedlemmarna vet vad som är på gång. Uppdaterar hemsidan och informerar om evenemang.

Gallerist
Ansvarar för vår konstsamling och organiserar praktiska arrangemang gällande konstsamlingen och galleriet. En person som uppskattar konst sökes!

Biblioteksansvarig
Ansvarar för bibliotekets verksamhet, ser till att biblioteket har dejourer på plats och införskaffas nya böcker.

Arkivansvarig
Arkivansvariga ansvarar för Österbottniska delegationens arkiv.

Miljöansvarig
Planerar och utvecklar verksamheten och utrymmena mot ett miljövänligare håll.

Jämlikhetsansvarig
Planerar och utvecklar jämlikhetsplanen och ansvarar för gemensamma jämlikhetsfrågor.

Funktionärerna tillsammans med fyra valda representanter från varje nation samt kuratorerna kan delta i mötena. Delegationen hoppas på ansökningar från alla tre nationer.

Hur ansöker jag?

Funktionärsposterna söks genom att skicka en fritt formulerad ansökan till Österbottniska delegationen. Ansökan kan skickas till VN:s kurator Camilla Martin på adressen vnkurator(at)gmail.com.

Med vänliga hälsningar,
Österbottniska delegationen

************************************************************************

Sök studentbostad via Österbottniska delegationen (ansökan stängd)

Januaris ansökningsomgång till Österbottniska Delegationens lägenheter är öppen och ansökningar tas emot fram tills 15.1.2022

Observera att i det elektroniska ansökningssystemet är ansökningarna i kraft endast 4 månader. Om du har skickat in en ansökan under tidigare ansökningstider bör du därför uppdatera din ansökan. Kom också ihåg att uppdatera din ansökan ifall dina studier eller behovet av bostad förändras. Om du funderar på att ansöka om en lägenhet, läs denna text noggrant och kolla Österbottniska Delegationens bostadssidor för mer detaljerade instruktioner (länk nedan).

Ansökningsförfarande:
1. Elektroniska systemet: https://kamppa.pohjalaiset.fi/sv
2. Skapa ett personligt konto på kämppä sidan, du behöver det för att kunna ansöka om en lägenhet.
3. Fyll i alla fält i ansökan noggrant och bifoga begärda bilagor.
4. Ansökningarna rangordnas och bostäder erbjuds de sökande enligt kölistan vartefter de blir lediga.

För att få en mera detaljerad förklaring samt få svar på vanliga frågor kan du besöka: http://pohjalaiset.fi/sv/asuminen/
För mer information kan du även kontakta undertecknad på vn-bostad@helsinki.fi eller bostadsekreteraren på pv-asuntosihteeri@helsinki.fi +358 50 408 2749 (onsdagar 18-19:30).

En kort checklista till dig som tänkt söka bostad:
– Se till att alla bilagor finns med
– Skatteintyg räcker som en bilaga till skatteinformationen
– Fyll i alla punkter noggrant och tydligt
– Endast föreningsverksamhet ska betraktas som ideell verksamhet
– Ju mer du berättar om din bostadssituation, desto bättre
– Var ute i god tid!
– Informera bostadsekreteraren om din bostadssituation förändras efter ansökningsperioden och du inte längre behöver en lägenhet.

Med vänliga hälsningar,
Atte Kola, bostadsansvarig

Välkommen till Vasa nation

TJENA GULIS, VÄLKOMMEN TILLBAKA VASUNG, ADJÖ SOMMAREN OCH HELLO HÖSTEN!🍃

Kom igång, håll dig uppdaterad och gå med i Vasa nations gulisgrupp på FB: https://www.facebook.com/groups/272151327404262/

Studierna inleds och vi på VN är väldigt taggade på att köra igång igen!

Vardagsrummet, aka Botta, aka nationens utrymmen, har öppnat till viss del. Större evenemang kommer förverkligas till den mån som vi kan, med regionella restriktionerna i åtanke. 

➡️För dig som ny: Här har ni en snabbguide till vad vi gör på nationen och hur du kan engagera dig i höst! Styrelsen ser fram emot att få träffa och lära känna er.

Första fysiska dejoureringen kör igång måndagen den 30.8 kl. 15-18. Under dejouren kan du kika in och bekanta dig med våra utrymmen, få träffa ordförande Julia och få årets nationsklistermärke (förutsatt att medlemsavgiften är betald).

Här är några datum du kan sätta bakom örat redan nu:

7.9 Nationernas gulischillkväll

18.9 NSD:s Gulispark evenemang

25.9 Vasa nations gulisintagning.

Mera info om program ser ni via Vasa nations FB sida: https://www.facebook.com/vasanation

Lycka till med skolstarten, snart syns vi på Botta!🥳