Kategoriarkiv: Information

Vasa nations nya info-kanal

Vasungar! Och du som är intresserad av nationen –

VI HAR NY INFO-kanal!

På januari nationsmöte tillsattes en arbetsgrupp som hade i syfte att byta nationens e-postserver. VN-lista har visat sig föråldrar och därmed har vi bytt till en ny.

De nya infomailen som börjar skickas 8.3 kommer att ha ett modernare utseende och kommer att vara mera användarvänligt för både dig som läsare men också för de som skriver mailen. Under marsmånad kommer de viktigaste informationen ännu att skickas till vn-lista (kallelser till nationsmöte, lediganslående av poster osv.)

OBS! Du är inte automatiskt överförd till den nya lista, du måste därmed prenumerera på info-kanalen genom att följa dessa enkla 4 steg:

HUR PRENUMERERAR JAG PÅ DEN NYA EPOST-LISTAN?

1. Följ denna länk: https://vasa.nation.fi/medlemar/nationens_epostlista

2. Fyll i ditt namn och mailadress i formuläret och tryck på “prenumerera”. Du kommer få ett bekräftelsemail skickat till e-postadressen du angivit.

3. Följ länken i bekräftelse-mailet.

4. Bekräfta prenumerationen.

KLART!

I och med bytet har vi även ändrat om lite i nationens dataskyddspolicy, detta kan du bekanta dig med via denna länk: https://vasa.nation.fi/dataskydd

Frågor eller funderingar kring bytet?

Ansvariga arbetsledaren Linné Hammarberg, årets historiograf,  svarar gärna på frågor.

Problem med den nya mailen?

Hjälp fås av nationens IT-ansvariga Elin Svedman och Infoansvariga Robin Mäenpää

Kontaktuppgifterna hittar ni här: https://vasa.nation.fi/funktionarer-2021

Stipendier och funktionärsposter lediganslagna

Uppdatering 21.1; E-postadressen var tidigare felstavad – Rikta stipendieansökan till vnkurator(a)gmail.com

Ansök om studie- eller forskarstipendier

Vasungar!

Nationens stipendier är lediganslagna och kan sökas fram till 31.1.2020 kl. 23.59. Läs noggrant igenom anvisningarna på hemsidan och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas av stipendienämnden.

Ansökningar riktas till kurator, och i år skickas alla ansökningshandlingar per e-post till adressen: vnkurator(a)gmail.com. Märk e-postmeddelandet med ordet ”stipendieansökan”.

Vem kan ansöka om stipendier?

Stipendier kan endast ansökas av Vasa nations medlemmar, som betalat medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek(a)helsinki.fi) i god tid före ansökan ska lämnas in. Faktorer som beaktas vid fördelningen är sökandes studieframgång, den sociala situation, eventuell utlandsvistelse och nationsaktivitet.

Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest 27.2.2021, då stipendiebreven delas ut. Mottagarna förväntas delta i årsfestsändningen. Notera att en person inte kan erhålla stipendier från Vasa nation fler än en gång annat än i särskilda situationer. Om en sökande inte beviljas stipendium, meddelas hen om saken.

Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens webbplats http://vasa.nation.fi/medlemar/stipendier

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor!

Med vänliga hälsningar,
Camilla Martin
Vasa nations kurator

************************************************************************

Ansök om att bli ÖD-funktionär 2021

Vasa nation delar utrymmen och ordnar gemensam verksamhet tillsammans med våra finskspråkiga systernationer Etelä-Pohjalainen Osakunta och Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Vårt samarbetsorgan Österbottniska delegationen (ÖD)  sköter gemensamma ärenden, behandlar frågor som rör nationsutrymmena och ordnar våra gemensamma evenemang.

Genom att aktivera dig inom ÖD kommer du snabbt in i husets verksamhet och lär känna medlemmar också ifrån de andra  österbottniska nationerna. Delegationen håller möten ungefär var tredje vecka och i enlighet med delegationens stadgar får delegationens medlemmar under mötena använda sitt eget språk, svenska eller finska.

Österbottniska delegationens funktionärsposter inför verksamhetsåret 2021 år nu lediga att sökas. Senast 15.1.2020 vill vi ha in ansökningarna!
Följande poster är öppna att sökas:

Sekreterare
Sekreteraren för protokoll under delegationens möten samt håller ordning på delegationens post.

Skattmästare
Betalar räkningar, sköter delegationens ekonomi och bokföring.

Värdinna
Ansvarar för köket vid bl.a. funktionärsskiftet, vappsitsen och julmiddagen. Tar hand om köket tillsammans med nationernas värdinnor.

Chefsredaktör för tidningen Ostro
Gör tidningen Ostro.

IT-ansvarig
Ansvarar för att tekniken fungerar, och reagerar när den inte fungerar. 🙂 Sköter bland annat om e-postlistan, bokningskalenderna och administrerar webbservern och hemsidorna.

Informationsansvarig
Ansvarar för att nationsmedlemmarna vet vad som är på gång. Uppdaterar hemsidan och informerar om evenemang.

Gallerist
Ansvarar för vår konstsamling och organiserar praktiska arrangemang gällande konstsamlingen och galleriet. En person som uppskattar konst sökes!

Biblioteksansvarig
Ansvarar för bibliotekets verksamhet, ser till att biblioteket har dejourer på plats och införskaffas nya böcker.

Arkivansvarig
Arkivansvariga ansvarar för Österbottniska delegationens arkiv.

Miljöansvarig
Planerar och utvecklar verksamheten och utrymmena mot ett miljövänligare håll.

Jämlikhetsansvarig
Planerar och utvecklar jämlikhetsplanen och ansvarar för gemensamma jämlikhetsfrågor.

Funktionärerna tillsammans med fyra valda representanter från varje nation samt kuratorerna deltar i mötena. Delegationen hoppas på ansökningar från alla tre nationer.

Hur ansöker jag?

Funktionärsposterna söks genom att skicka en fritt formulerad ansökan till delegationens ordförande år 2020, VN:s kurator Camilla Martin på adressen vnkurator@gmail.com. Camilla svarar också på eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar,
Österbottniska delegationen

************************************************************************

Ny funktionärspost: Grafiker

Enligt Vasa nations stadgar kan nationen vid behov tillsätta funktionärsposter för olika uppdrag och även biträdande funktionärer kan utses. På nationsmötet 17.12.2020 framfördes att en ny funktionärspost, grafiker, önskas tillsättas och att posten lediganslås att sökas.

Grafiker posten är en ny post för att stöda övriga funktionärer med olika typer av grafiska uppgifter. Till grafikerns uppgifter kan höra att skapa evenemangsbilder, designa halarmärken och att utveckla den grafiska profilen i samarbete med informationsansvariga och nationsfotografen.

Posten är lediganslagen och kan sökas fram tills 7.1.2021 kl. 23.59 genom att skicka en fritt formulerad skriftlig ansökan till kurator Camilla Martin (vnkurator@gmail.com).