Alla inlägg av Camilla

Lediganslagna poster

Vasungar!

Inför mars nationsmöte lediganslår vi posterna nedan. Att posterna
lediganslås är normalt förfarande och personerna som sitter på
posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende.

Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till kurator Camilla Martin på adressen vnkurator(at)gmail.com senast 22.3 klockan 23.59. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men representanterna förväntas ha god insyn i de tre österbottniska nationerna och nationsverksamheten vid Vasa nation.

Botta Ab:s styrelse (2 ordinarie)

Två ordinarie styrelseplatser i styrelsen för restaurangbolaget Oy Botta AB, d.v.s. restaurangbolaget för Manala, St Urhos Pub och Festvåningen Ostrobotnia. Styrelserepresentanterna väljs för ett år åt gången. Vasa nation äger 20% av restaurangbolaget medan våra systernationer EPO och PPO äger 40% vardera. Våra sittande styrelserepresentanter är Tommy Stara och Samuel Prittinen.

FAb Ab Artti:s styrelse (1 suppleant)

En suppleantplats i Fastighetsbolaget Artti:s styrelse. Bolaget ägs av Österbottniska nationshusstiftelsen (25%), Artin säätiö (50%) och Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat (50%).

Vasa nation har suppleantplatsen genom Österbottniska Nationshusstiftelsen. Bostäderna finns på Jorddammvägen 5. Martin Kjellman innehar Vasa nations suppleantplats. Som suppleant i Arttis styrelse fungerar man också som suppleant i FAb Osakuntas styrelse.

FAb Ab Osakuntas styrelse (1 ordinarie)

En ordinarie styrelseplats i Fastighets Ab Osakuntas styrelse.

Bolaget ägs av:
– Österbottniska Nationshusstiftelsen (63,1%)
– Keski-Suomalainen Osakunta (18,7%)
– Karjalainen Osakunta (10,3%)
– Artin Säätiö* (4,4%)
– Helsinging Keskipohjalaiset r.y. (3,5%)

*Pohjois-Pohjalainen Osakunta 50%, Karjalainen Osakunta 50%

Vasa nation har den ordinarie styrelseplatsen via Österbottniska Nationshusstiftelsen (och en suppleantplats via FAb Artti). Bostäderna finns på Rautalampivägen 3B och 3C. Tommy Stara innehar Vasa nations ordinarie styrelseplats och har fungerat som bolagets ordförande sedan 2019.

Med vänlig hälsning,

Vasa nations kurator
Camilla Martin
vnkurator(at)gmail.com

Kallelse till januari nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Vasungar!

Jag kallar er härmed till årets första nationsmöte, januari nationsmöte!
På mötet får vi bland annat en uppdatering om årsfesten, vi får ta del av verksamhetsplanen för programverksamheten, vi får höra vad FAb Victoria 4 har på gång och dessutom ska vi diskutera vem som får förtjänsttecken i silver.

Nationsmötet ordnas fortsättningsvis online, men denna gång via Teams.

Anmälan till mötet

  • Fyll i anmälningsformuläret senast 21.1. kl. 16:
    https://forms.gle/27UP1EBtrMYjGCp67
  • Samma dag som mötet hålls, skickas en möteslänk ut (Teams) till alla deltagare som har anmält sig på förhand.
  • Om du har problem med anmälan, kontakta: vnkurator@gmail.com eller ring ordförande Julia Wik: 0504383090

Material

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Januari 2021

Tid: 21.1.2020 kl.18.00
Plats: Online, via Teams (Länk skickas i separat e-post till anmälda)
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två rösträknare
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
– disciplinutskottet
– klubbhövding
– grafiker
– årsfeskommittén
7. Fördelning av fondmedel 2021
8. Val av stipendienämnd och kamratskapspriskommitté
9. Val av medlemmar i SSBS förvaltningsråd
10. Budget för årsfesten 2021
11. Verksamhetsplan för programverksamheten 2021
12. Österbottniska Delegationens budget 202113. Info från FAb Victoria 4
14. Vasa nations förtjänsttecken i silver, första behandlingen
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande