Alla inlägg av Camilla

Kallelse till september nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Välkomna på höstterminens första nationsmöte 30.9.2021 kl. 18 via Zoom (obs förhandsanmälan) 

Vi kommer under mötet att bland annat godkänna alla nya medlemmar som skrivit in sig i höst. 

Såhär anmäler du dig till nationsmötet:

 • Fyll i anmälningsformuläret senast 30.9. kl. 16:  https://forms.gle/aXNmVi3FUw9Pwcwj7
 • Samma dag som mötet hålls, skickas en möteslänk ut (Zoom) till alla deltagare som har anmält sig på förhand.
 • Om du har problem med anmälan, kontakta: vnkurator@gmail.com eller ring ordförande Julia Wik: 0504383090

Mötets bilagor laddas upp på hemsidan:  (obs kräver inloggning)
Facebookevenemanget hittar du här: https://fb.me/e/1d2vpUksJ

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
September 2021
Tid: 30.9.2021 kl. 18.00
Plats: På distans via Zoom

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av nya medlemmar
5. Vänskapsavtal med Det Norske Studentersamfund
6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar

 • Medlemmar i Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén
 • Årsfestmarskalk

7. Behandling av nationens mellanbokslut per 31.8.2021
8. Öppnande av klubbunderstödsansökan
9. Lediganslående av poster:

 • ÖNO styrelse, 2 platser
 • ÖNO förvaltningsråd, 10 platser
 • SSBS styrelse, 1 plats

10. Anmälningsärenden
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande

Kallelse till maj nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Vasungar!

Välkomna på vårterminens sista nationsmöte 19.5.2021 kl. 18 via Teams (obs förhandsanmälan).

Vi kommer bland annat att välja två styrelsemedlemmar till FAb Victoria 4. Vi får en uppdatering av VN:s skattmästare angående nationsekonomin och nationsmötet tar ställning till ifall det behövs en tilläggsbudget.

Såhär anmäler du dig till nationsmötet:

 • Fyll i anmälningsformuläret senast 19.5. kl. 16:  https://forms.gle/wZZJeGN68HdXCpzj9
 • Samma dag som mötet hålls, skickas en möteslänk ut (Teams) till alla deltagare som har anmält sig på förhand.
 • Om du har problem med anmälan, kontakta: vnkurator(at)gmail.com eller ring ordförande Julia Wik: 0504383090

Mötets bilagor laddas upp på hemsidan (obs kräver inloggning)
Facebookevenemanget hittar ni här: https://fb.me/e/1nfSbqKtd
Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Maj 2021

Tid: 19.5.2021 kl. 18.00
Plats: Online via Teams

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
 5. Nya medlemmar
 6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
  – Årsfestmarskalk 2022
  – Porthanfestmarskalk 2021
  – Porthanfestvecko- och Porthanfestkommittén
  – 1 medlem i minnesmedaljkommittén
 7. Val av två styrelsemedlemmar till FAb Victoria 4
 8. Fastställande av datum för årsfesten 2022
 9. Beslut om att stöda S-Osakunnat
 10. Mellanrapport för våren 2021
 11. Beslut om tilläggsbudget 2021
 12. Anmälningsärenden
 13. Övriga ärenden
 14. Mötets avslutande